SUPERFAMILY 1.75 HMM library and genome assignments server

SUPERFAMILY 2 can be accessed from supfam.org. Please contact us if you experience any problems.

Vng1086c-like alignments

These alignments are sequences aligned to the 0052880 model.

Sophisticated options are available for refining alignments:


Jump to [ Top of page · Refine alignments · Add alignments from genomes ]

Alignments

The numbers along the top are the segment numbers of the HMM states, and each sequence is seperately aligned to the model.
The first sequence is the seed the model was built from.
Upper case letters are aligned, lower case letters are insertions, '-' signifies a deletion and '.' is nothing.

                        10    20    30    40    50    60 
                        |     |     |     |     |     | 
d2gf4a1               ..MHKDELLELHEQMVNIKDQFLGFDHVDETAFAAYEELDVEPSHVHKSKSEHKHAVFLLGNA
OK0_gi|345004749|ref|YP_004807602.1| ..MHKDELLELHEQMVVIMENFREREDVEAGAFAPYEELDVDPSHVHKSKSEHKHAVFVLGNA
OK0_gi|345004035|ref|YP_004806888.1| ..MKKQELIHLHGLLAEVRGAYDDSE---ELDCSKYEAFGVQPTSIHRSKTDHKTAVFKLAGG
OK0_gi|345005607|ref|YP_004808460.1| ..MKKQELIHLHGLLAELQNNSDAAG---EMPSDEYRELGVQPTSIHRSKTDHKAAVFALIHS
dS7_gi|147921114|ref|YP_685075.1|  ..MQKEDLIYLHTVLAKVKRHLESEGA--TADFSRYEAMHISPAHIHRNKTDHERAIFLLGEA
WF0_gi|336475986|ref|YP_004615127.1| ..MHKDELIQLHTLMAQIKRYFESQGI--EHDFEEYQSLSISPMHIHRSKAEHKHAIFVLGNH
gi|298674011|ref|YP_003725761.1|  ..MHKDELIQLHTLMAQLKRYFECQGV--ECDFSEYKSLSISPVHVHRSKAEHKHAIFVLGND
gi|20093413|ref|NP_619488.1|    ..MHKEELIQLHTYMAQMKRYFERHGV--THEFDDYKALSISPVHIHRSKADHKRAIFILGGE
gi|21227396|ref|NP_633318.1|    ..MHKEELIQLHTYMAQMKRYFERHGV--THEFDDYKALSISPVHIHRSKADHKRAIFILGGE
gi|73668495|ref|YP_304510.1|    ..MHKEELIQLHTYMAQMKRYFERHGV--THEFDDYKALSISPVHIHRSKADHKRAIFILGGE
gi|294496600|ref|YP_003543093.1|  ..MHKDELIQLHTLMAQIKRYLEDQGV--EHDFEDYNSLSISPVHIHRSKAEHKHAIFILGNH
gi|219851356|ref|YP_002465788.1|  ..--------LHQMLTEIKNYFEENSP--ELMFTQYYALKITPKHVQRSKLEHKYAIFVLGSE
gi|219851594|ref|YP_002466026.1|  ..----------MLMVHIKKYYEHISGE-SVPTERYEALDVSPVHIHKNKKLHKDALLILGEE
gi|154150388|ref|YP_001404006.1|  ..MHKEELISLHKILYEVKDYFEEANP--DLKFSQYGALKITPSQLHKSKLEHKYAIFVLGNE
gi|154151497|ref|YP_001405115.1|  ..----------MLMVHIRKYYESTTNE-EIPTERYDALEISPVHIHKDKKAHKDALLTLGEE
gi|88602394|ref|YP_502572.1|    ..MHKEELISLHTMLTNVREYLQEQNP--DADFTEYDALEITPSQTHRSKIEHKYAIFVLGNA
gi|88602424|ref|YP_502602.1|    ..-QKEELLHLHMLFIHVRKYYETITNE-EIPTERYNSLHISPVHIHKNKKSHKEAILVLGQE
gi|124485997|ref|YP_001030613.1|  ..MHKEELLELHQIFFDIKVYYESINP--DLKFPQYNALKITPDMVNRSKLEHKYAIFILGSE
gi|307353456|ref|YP_003894507.1|  ..MHKEELIALHQFMFTIKENLESENP--NLSFEHYNSLKINPNQVHKSKMEHKHAIFVLGEE
gi|307353917|ref|YP_003894968.1|  ..----------MLLVHVKKYYESVRNE-DVLTTHYDELNISPVHIHKNKVCHKEAILTLGKE
WBE_gi|397780638|ref|YP_006545111.1| ..MQKEELLHLHMLLVHIKKYYEGTTGE-EVPTDQYNALHISPVHIHKNKISHKKAILTLGGE
WBE_gi|397781470|ref|YP_006545943.1| la--------------------------------KYCALKIDPSQVHKSKMEHKYAIFVLGTE
gi|126178966|ref|YP_001046931.1|  ..MHKEELIALHGILTEIKDFFELQNQ--ELKFSQYYALKIDPSQVHKSKMEHKYAIFVLGTE
gi|20094053|ref|NP_613900.1|    ..MKKDELFLLHSVLYYVLEYLKMEGKTREDDVKLYDEFNVKPGHLHKTKLQHKCAVFLLAYV
gi|288931206|ref|YP_003435266.1|  ..MHKEELVMLHLTLFHIKRFFEEAGIA-NGYFKEYEKLGVQPVHIHKSKSDHQKAIFTLCKA
gi|284161565|ref|YP_003400188.1|  ..MHKEEMVLLHLALFNVKRFFENAGVA-NGHFKLYDELGVHPVHIHKSKADHKRAILLLCKG
gi|327401827|ref|YP_004342666.1|  ..MHKEELVLLHLTLFHMKRFFEEAGIA-NGHFRLYEELGVQPVHIHKSKAEHKKAILTLCKG
gi|327400037|ref|YP_004340876.1|  ..MRKKEIIVIHSTLFCIKRLFELAGIS---KFQAYKELGVFPSHIHKSKLHHKKAIMLICIE
gi|11499981|ref|NP_071227.1|    .g--KEELVHLHLLLFHVKKTFECYGIE-NEYFNEYDRLNISPVQIFRQKNEHQEAIFKLCMG
gi|11498345|ref|NP_069572.1|    ..MHKEEIILLHLTLYNIKKLFENAGIA-NGHFKAYDELGVQPVHIHKSKTEHKKAISLLCKG
TZP_gi|510880270|ref|YP_008052938.1| ..MHKDELLELHEQMVTIMRHFRDREDSDPALFEPYEQLDIEPDHVHKSKNEHKHAVFVLGNA
TZP_gi|510882093|ref|YP_008054761.1| ..MKKQELIHLHGLLAEVSADVEAHLGS-ELDLSTYEEMGVRPTSIHKSKTDHKTAVFALARG
OYL_gi|336255088|ref|YP_004598195.1| ..MHKDELLELHEELVTIMEYFAQREEVDEELFEPYRQLDVDPSHVHKSKSEHKHAVFVLGNA
OYL_gi|336254133|ref|YP_004597240.1| ..MKKQELIHLHGLLAEVSNQCAEWDNC-EIDLEEYESLGIRPTSIHKSKTDHKAAVFALAGG
gi|284164346|ref|YP_003402625.1|  ..MHKDELLELHEELVVIMEYFAQREDVDEELFEPYRQLDVDPSHVHKSKSEHKHAVFVLGNA
gi|284165714|ref|YP_003403993.1|  ..MKKQELIHLHGLLAEVSNQCAEWDDC-TIDLEEYESRGIRPTSIHKSKTDHKAAVFALAGG
cQl_gi|397774877|ref|YP_006542423.1| ..MHKDELLELHEELVVIMEYFSDREEVDETLFDPYRQLDVDPSHVHKSKSEHKHAVFVLGNA
cQl_gi|397773292|ref|YP_006540838.1| ..MKKQELIHLHGLLAEVSNQCAAWEDC-QIDLEEYESRGIRPTSIHKSKTDHKAAVFALAGG
gi|289582867|ref|YP_003481333.1|  ..MHKDELLELHEELVVIMEYFEEREEVDEGLFEPYHQLDVDPSHVHKSKSEHKHAVFVLGNA
gi|289580208|ref|YP_003478674.1|  ..MKKQELIHLHGLLAEVSNQCAEWDNC-EIDLDEYESLGIRPTSIHKSKTDHKAAVFALAGG


                      70    80       
                       |     |       
d2gf4a1               LAAAMSEDEFSSAGRISKRMEELADD--as..
OK0_gi|345004749|ref|YP_004807602.1| LASAMSEDEFSSAGRIGKRMQELAD---d...
OK0_gi|345004035|ref|YP_004806888.1| LTTSFE----------------------aeq.
OK0_gi|345005607|ref|YP_004808460.1| ITDEFED---------------------gsa.
dS7_gi|147921114|ref|YP_685075.1|  IVQAVGRQEG------------------skr.
WF0_gi|336475986|ref|YP_004615127.1| LASIISEDENSSIAQTTSRMQELAA---k...
gi|298674011|ref|YP_003725761.1|  IAKIISEDENMGGGRTSERMQELAA---r...
gi|20093413|ref|NP_619488.1|    LATLMSRDDPIF----------------eeas
gi|21227396|ref|NP_633318.1|    LATLMSRDDPIFEE--------------asa.
gi|73668495|ref|YP_304510.1|    LATLMSRDDPIFEETP------------ah..
gi|294496600|ref|YP_003543093.1|  LASIISEDEISSVSRTSIRMQEFAE---r...
gi|219851356|ref|YP_002465788.1|  LANAMKFVEFSASGRISARMKELADR--t...
gi|219851594|ref|YP_002466026.1|  IVSQIRSHKAPIVEYSSEMVAE------ta..
gi|154150388|ref|YP_001404006.1|  IANAMKEVDYSSSSRISARMKDLAEK--t...
gi|154151497|ref|YP_001405115.1|  VVTHISGHHRVHVVNYSPETVTAATQ--q...
gi|88602394|ref|YP_502572.1|    IAKAMREVDNPSAARMADRMHELAER--t...
gi|88602424|ref|YP_502602.1|    IVDHIGRKP-------------------am..
gi|124485997|ref|YP_001030613.1|  IAAAMKEIETISSRGIPTRMKELADR--t...
gi|307353456|ref|YP_003894507.1|  IAEAMKDVEPSASKRIAARMSELAR---r...
gi|307353917|ref|YP_003894968.1|  LVGYLQNE--------------------qiq.
WBE_gi|397780638|ref|YP_006545111.1| VVQHIRSHHNPY----------------ighq
WBE_gi|397781470|ref|YP_006545943.1| LANAMKDVEFSSSGRISARMRELAEK--t...
gi|126178966|ref|YP_001046931.1|  LANAMKDVEFSSSGRISARMKELAEK--t...
gi|20094053|ref|NP_613900.1|    IARAISSELPK-AEGLGQRLG-------klle
gi|288931206|ref|YP_003435266.1|  ITEIFKER--------------------r...
gi|284161565|ref|YP_003400188.1|  IYEIFKDKHA------------------s...
gi|327401827|ref|YP_004342666.1|  ISDIFKETP-------------------pe..
gi|327400037|ref|YP_004340876.1|  LLKFLSPQ--------------------nv..
gi|11499981|ref|NP_071227.1|    IMKAMGKERE--AEELCKSLKRLA----m...
gi|11498345|ref|NP_069572.1|    ISEIFRERS-------------------p...
TZP_gi|510880270|ref|YP_008052938.1| LASAMSEDEFSSAGRIGKRMEELAD---d...
TZP_gi|510882093|ref|YP_008054761.1| ITDDMSEDV-------------------eerv
OYL_gi|336255088|ref|YP_004598195.1| LAKGMSEDEFSSAGRIGKRMKELAE---d...
OYL_gi|336254133|ref|YP_004597240.1| ITANMREDEQE-----------------avaa
gi|284164346|ref|YP_003402625.1|  LAKGMSEDEFSSAGRIGKRMKELAE---d...
gi|284165714|ref|YP_003403993.1|  ITKNMREGEQ------------------eava
cQl_gi|397774877|ref|YP_006542423.1| LASAMSEDEFSSAGRIGKRMKELAE---d...
cQl_gi|397773292|ref|YP_006540838.1| ITKNMREGEQ------------------eava
gi|289582867|ref|YP_003481333.1|  LAKGMSEDEFSSAGRIGKRMKELAE---d...
gi|289580208|ref|YP_003478674.1|  ITMNMREGEQ------------------eava


Statistics on alignment.   Save alignment.

Jump to [ Top of page · Alignments · Add alignments from genomes ]

Refine alignments

Sophisticated options are available for refining alignments:

Add your sequences to the alignment:
Members of the same: including
Include all superfamily members: , or just those assigned by the selected model:
Initial T99 seed sequence: NoYes

You may enter many sequences at once using
FASTA format:

Upload a multiple sequence FASTA file:
Model: 0052880 (list models)
Initial SAMT99 seed:
Alignment:Display Options:
Output in FASTA-like format: NoYes
Output column indices: NoYes
Sequence index (number) on each line: NoYes

Max number of insertions shown: (0 does not show insertions)
Characters per line:
Character to show inserts:
Maximum number of sequences:
Exclude sequences shorter than: residuesJump to [ Top of page · Alignments · Refine alignments ]

Add alignments from genomes

Select below additional genomes you would like to see alignments for, then click on 'Re-Submit'. The genome assignments will be added to this page.


Select to display   Genome
NoYes   halophilic archaeon DL31
NoYes   Methanocella arvoryzae MRE50
NoYes   Methanosalsum zhilinae DSM 4017
NoYes   Methanohalobium evestigatum Z-7303
NoYes   Methanosarcina acetivorans C2A
NoYes   Methanosarcina mazei Go1
NoYes   Methanosarcina barkeri str. Fusaro
NoYes   Methanohalophilus mahii DSM 5219
NoYes   Methanosphaerula palustris E1-9c
NoYes   Methanoregula boonei 6A8
NoYes   Methanospirillum hungatei JF-1
NoYes   Methanocorpusculum labreanum Z
NoYes   Methanoplanus petrolearius DSM 11571
NoYes   Methanoculleus bourgensis MS2
NoYes   Methanoculleus marisnigri JR1
NoYes   Methanopyrus kandleri AV19
NoYes   Ferroglobus placidus DSM 10642
NoYes   Archaeoglobus profundus DSM 5631
NoYes   Archaeoglobus veneficus SNP6
NoYes   Archaeoglobus fulgidus DSM 4304
NoYes   Salinarchaeum sp. Harcht-Bsk1
NoYes   Halopiger xanaduensis SH-6
NoYes   Methanobacterium sp. AL-21
NoYes   Haloterrigena turkmenica DSM 5511
NoYes   Natrinema sp. J7-2
NoYes   Natrialba magadii ATCC 43099
NoYes   Halorubrum lacusprofundi ATCC 49239
NoYes   Haloquadratum walsbyi DSM 16790
NoYes   Halogeometricum borinquense DSM 11551
NoYes   Haloferax mediterranei ATCC 33500
NoYes   Haloferax volcanii DS2
NoYes   Halomicrobium mukohataei DSM 12286
NoYes   Halorhabdus utahensis DSM 12940
NoYes   Natronomonas pharaonis DSM 2160
NoYes   Haloarcula hispanica ATCC 33960
NoYes   Haloarcula marismortui ATCC 43049
NoYes   Halalkalicoccus jeotgali B3
NoYes   Halobacterium salinarum R1
NoYes   Halobacterium sp. NRC-1
NoYes   Methanotorris igneus Kol 5
NoYes   Methanocaldococcus sp. FS406-22
NoYes   Methanocaldococcus fervens AG86
NoYes   Methanocaldococcus vulcanius M7
NoYes   methanocaldococcus infernus ME
NoYes   Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661
NoYes   Methanothermococcus okinawensis IH1
NoYes   Methanococcus aeolicus Nankai-3
NoYes   Methanococcus maripaludis C5
NoYes   Methanococcus voltae A3
NoYes   Methanococcus vannielii SB
NoYes   Methanothermus fervidus DSM 2088
NoYes   Methanothermobacter marburgensis str. Marburg
NoYes   Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H
NoYes   Methanobrevibacter sp. AbM4
NoYes   Methanobrevibacter ruminantium M1
NoYes   Methanobrevibacter smithii ATCC 35061
NoYes   Complete genome sequence of Methanobacterium sp. Mb1
NoYes   Methanomethylovorans hollandica DSM 15978
NoYes   Methanolobus psychrophilus R15
NoYes   Methanoregula formicica Methanoregula formicicum SMSP
NoYes   Archaeoglobus sulfaticallidus PM70-1
NoYes   Halovivax ruber XH-70
NoYes   Natrinema pellirubrum DSM 15624
NoYes   Natronococcus occultus SP4
NoYes   Natronobacterium gregoryi SP2
NoYes   Haloquadratum walsbyi C23
NoYes   Halorhabdus tiamatea SARL4B
NoYes   Natronomonas moolapensis 8.8.11
NoYes   Haloarcula hispanica N601
NoYes   Methanococcus maripaludis X1
NoYes   Methanococcus maripaludis C6
NoYes   Methanococcus maripaludis C7
NoYes   Methanococcus maripaludis S2
NoYes   Methanobacterium sp. SWAN-1
NoYes   Anaerobic methane oxidation (AOM) community from Eel River Basin sediment, California (meta-genome)
NoYes   Groundwater dechlorinating community (KB-1) from synthetic mineral medium in Toronto, ON, sample from Site contaminated with chlorinated ethenes
NoYes   Human Gut Community Subject 7 (meta-genome)
NoYes   Human Gut Community Subject 8 (meta-genome)
NoYes   NCBI 2017_08 genome
NoYes   Soil microbial community from bioreactor at Alameda Naval Air Station, CA, contaminated with Chloroethene, Sample 196 (meta-genome)
NoYes   STRING v9.0.5 (STRING)
NoYes   Uniprot 2018_03 genome
NoYes   Wastewater Terephthalate-degrading communities from Bioreactor (meta-genome)
NoYes   NCBI plasmid sequences (Plasmids)
NoYes   PDB chains (SCOP 1.75) (PDB)
NoYes   Protein Data Bank (all PDB sequenc)
NoYes   SCOP2 SCOPe CATH ECOD (all domain sequ)
NoYes   TargetDB (Targets)
NoYes   ALL (only advised for small superfamilies)


Jump to [ Top of page · Alignments · Refine alignments · Add alignments from genomes ]