SUPERFAMILY 1.75 HMM library and genome assignments server

SUPERFAMILY 2 can be accessed from supfam.org. Please contact us if you experience any problems.

Concanavalin A-like lectins/glucanases alignments in Helobdella robusta

These alignments are sequences aligned to the 0046423 model.

Sophisticated options are available for refining alignments:


Jump to [ Top of page · Refine alignments · Add alignments from genomes ]

Alignments

The numbers along the top are the segment numbers of the HMM states, and each sequence is seperately aligned to the model.
The first sequence is the seed the model was built from.
Upper case letters are aligned, lower case letters are insertions, '-' signifies a deletion and '.' is nothing.

                                                  
                                                  
d1dyka1       hgpcvaesepalltgskqfg...........................................................
jgi|Helro1|122015 rrfeyklsfkgphlvlkdgtvpfwdhygsaiasadsiritpslkskkgsiwgkekvtaedwevdvkftvtgrgrlgadg
jgi|Helro1|75607  tdfsklqtinldpvgtnqldpewvvknngseilqslnsdpgvalgv.................................
jgi|Helro1|65456  yqvrehslikpynddrwdftgstiisstavrltsdyqgqrgaiwnnipcrlrnwemhvhfkvdgkgselfgdgfaiwyt
jgi|Helro1|184928 ylrkehslmkpykddrwnllgsamflnnyvrltpdqqsrkgavwnsvpcrtinwelhvhfkvhgagtdlagdgfaiwyv
jgi|Helro1|184962 sppvlstpvyfadhfespelfekkwilsrskkddaestiskydglwaveepktsalkgdlalilkskakhhavssalkr
jgi|Helro1|122321 ptvyfkeefddgwrsrwvestakgsdqgefgwsagkffndpekdkglkttqdakfygisakfdkpfsnegktlvvqfsv
jgi|Helro1|110878 tppipppnsyfvetfqseeefnknwikssakkehtddeislydgewkleepvdavikkdvglvlkskakhhaissklrq
jgi|Helro1|62606  rparldvllerphadfdvqvrhawnpldkstnlfikdddmltvhrhpvaqstdcirgkvgytrgihvweiywnarhrgt
jgi|Helro1|93045  qndrrfyvvmwkkehqtywkqepfravgdagvqikvvhsiegpgemmrnslwhregkedetrnlfndenkigwqaktsy
jgi|Helro1|65080  wrlhcvhklaqealnsdllshipsyknklrafyyawnpndcsrniyiksngftlhrnpvaqstdgarsklgfkngrhcw
jgi|Helro1|92073  prrldeilshepanqekqlkhswnpddrslnifikpedpqiihrhpvaqstdcirgkvghsqglhyweitwnqqqrgth
jgi|Helro1|117052 hfdtpyrarvkafnvagdsgysqcitlrtsrvawftfdach......................................
jgi|Helro1|80670  ndidkf.........................................................................
jgi|Helro1|63300  pcgeygkctpqlsdf................................................................
jgi|Helro1|179299 qkystle........................................................................
jgi|Helro1|63300  efp............................................................................
jgi|Helro1|174638 ghcefedericgfsqdyldnvdwiwsnsrnntkyaphvdhtcesrnghflvvnittkengqkarlisp...........
jgi|Helro1|80670  pclnggkcvpdkdnye...............................................................
jgi|Helro1|63300  agdf...........................................................................
jgi|Helro1|185811 yryhlaepdphapnwqifdespewagkpipgylyrmnleanvllslndrapqlkvsddrltvtgekg............
jgi|Helro1|187787 wmk............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 sed............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  pk.............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 fclpviqivcetikdiqegktkksqgnkpaaiptkwkmnvfdrtpamaidteeglvcqsrdfqgwhgtrsnkgvsikgk
jgi|Helro1|192596 vqyg...........................................................................
jgi|Helro1|172177 cgnggtcsqfwssy.................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 nv.............................................................................
jgi|Helro1|192677 islrvelhgcr....................................................................
jgi|Helro1|70577  mvdecetplprqwsskknekcpslglsnndlrvfykgtgkdvkdaasirtthsipvt......................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|187786 ig.............................................................................
jgi|Helro1|192596 cpveqgifffpvstpfktygsv.........................................................
jgi|Helro1|76021  kg.............................................................................
jgi|Helro1|64249  sgfcfcwggvkancgvtrgkvmyevrilehlaadfgenhietsphllrigwsmvhaslqlgeeqdswgyggtgkfstnn
jgi|Helro1|90708  lssncslkndglvavhqsscagyalvnlpmkvgtfkwkiqlvrenvnnegtcigvcrlpiadcnysstsdmwly.....
jgi|Helro1|159671 cltptsvtnnsatn.................................................................
jgi|Helro1|192596 yyeysdg........................................................................
jgi|Helro1|191173 t..............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|110688 l..............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 itscvta........................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 vcrslwsdf......................................................................
jgi|Helro1|182201 cnagkcldrtedfe.................................................................
jgi|Helro1|75655  avdllpsplapdswtrnlptddgkesd....................................................
jgi|Helro1|191283 fsfpnglhhsqvitiyaalhascqwfkicislsehlddhslifyvnvpekvvlrssckrgd..................
jgi|Helro1|66074  vqldtnrtgqgvvlvknstricgsgsalantpiqqnkayfeaklqsagvwglglanrncnlqsslqgadqnswvlrqdg
jgi|Helro1|182201 f..............................................................................
jgi|Helro1|180469 sssvtml........................................................................
jgi|Helro1|182201 hrr............................................................................
jgi|Helro1|172176 nrg............................................................................
jgi|Helro1|175690 qawkacet.......................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  cshgglctdqsgvpe................................................................
jgi|Helro1|188112 ialtq..........................................................................
jgi|Helro1|158374 nfdlt..........................................................................
jgi|Helro1|176719 fagfamn........................................................................
jgi|Helro1|190472 synllekfnlndpdsvattitgiskqttayhfsknanfqiesdsvfpdp..............................
jgi|Helro1|62081  chnggicvqqwshf.................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 mfgsfrtskgvgysghffgnalvitsmkikgkgfqhcvk........................................
jgi|Helro1|159671 qvqsglg........................................................................
jgi|Helro1|191283 lqrdivcsialtfdskgitkvsrssfihgvhgreekdssrflprptdv...............................
jgi|Helro1|160848 kqkiy..........................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 tslhv..........................................................................
jgi|Helro1|158375 hvgd...........................................................................
jgi|Helro1|176619 n..............................................................................
jgi|Helro1|182201 fhfmdddisgfkldmekiekdmifhqshtasvhnspkvvagyqgnglllnglnqyldlgrdvicksdldncirgitvkf
jgi|Helro1|65329  cynggqclyewnay.................................................................
jgi|Helro1|175614 vkqkklntaslisfe................................................................
jgi|Helro1|71772  grkwhmgselygkiwqkgdiigcmlditdrtis..............................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ndnnensnnnnsyfnnyynnnykvdnddsfysiqddeqtpaidpsaenhqkfkiiwkpkkevltitmtsshni......
jgi|Helro1|192677 vtpvslpyv......................................................................
jgi|Helro1|71321  rvrigwantegfvpypgggshwgangvgddlfsyafdgvslwtgmsdprl.............................
jgi|Helro1|181602 fefpttnhssafh..................................................................
jgi|Helro1|182878 g..............................................................................
jgi|Helro1|170963 qnvtskvqvvkgssayqkafridstsklrmstkrv............................................
jgi|Helro1|91560  dgygigddetsiaydgcrqliwykakstkhtqpcwkpgdilglllnvdskevifslngdclp.................
jgi|Helro1|173495 n..............................................................................
jgi|Helro1|175871 kh.............................................................................
jgi|Helro1|159670 tdnvisilsssspthqfqaiissssifift.................................................
jgi|Helro1|172176 qast...........................................................................
jgi|Helro1|170962 t..............................................................................
jgi|Helro1|177183 lk.............................................................................
jgi|Helro1|191307 ts.............................................................................
jgi|Helro1|180469 dd.............................................................................
jgi|Helro1|98272  dhggcttflttg...................................................................
jgi|Helro1|191549 rhsewhwkld.....................................................................
jgi|Helro1|161586 lqvsyr.........................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 n..............................................................................
jgi|Helro1|177183 qhlehlpshpaqqpynklhpiqfrtrpsyftirttlpndfsiy....................................
jgi|Helro1|71772  irkncymvsagdlhnshqedsgkkagpglligc..............................................
jgi|Helro1|167978 v..............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 lavwyttergiegpvfgskdqwnglgvfldsfdn.............................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  kekmemgpvfgnrdkftglaiffdtyanqnga...............................................
jgi|Helro1|184928 rdamklgpvfgsidnfyglgiffdtysnyhek...............................................
jgi|Helro1|184962 pfefnddplvvqyevkfeegqecggayikllskcndnvdlskfndkspytimfgpdkcgndhklhfifrhknpltgvye
jgi|Helro1|122321 kheqeidcgggyvkifpsdldqknmhgdspynimfgpdicgystk..................................
jgi|Helro1|110878 pfifdgqtfvvqfeakfqrgldcggayikllnhsddlnledftdrtpyvimfgpdkcgndvklhfifrhknpltgkyee
jgi|Helro1|62606  havigvatgdavlqapgysslvgndekswgwdlsrnrlcyneqsrrngnvsefnkiypqfpgfvegdivvvpdkflvil
jgi|Helro1|93045  rwelmhrp.......................................................................
jgi|Helro1|65080  evwwegplgtvavvgiatkaaamqsqgylpllgndteswgwn.....................................
jgi|Helro1|92073  pivgvatkdaplhcpgyrnligsnkyswgwdiakhtiihnsiektltfvngiverrrtnspcdrvipdtfgmildmde.
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 yfyeatvtdeglcrvgwstmnafldlgtd..................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  kiyhkneergklseqlpq.............................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 kvkpfll........................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                       10                           
                       |                           
d1dyka1       ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|122015 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|75607  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|65456  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|184928 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|184962 ........ekhakkp----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|122321 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|110878 khgpkapavslyeay----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|62606  .........dmdegt----.----L-----.........................--.........---..........
jgi|Helro1|93045  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|65080  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|92073  ...............----.--GTLGFVID.........................KKy........TGI..........
jgi|Helro1|117052 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|80670  ...............VCLC.PLGTNGVFCE.........................KKirl......NTP..........
jgi|Helro1|63300  ...............TCSC.DLGYAGNVCE.........................TKldassi...SAA..........
jgi|Helro1|179299 ...............-CLC.PPDFNGPRCQ.........................Q-.........THI..........
jgi|Helro1|63300  ...............RCDC.PLGTSGDQCQ.........................T-.........--S..........
jgi|Helro1|174638 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|80670  ...............-CSC.LLGYSGTNCN.........................HNlidql....KNP..........
jgi|Helro1|63300  ...............RCKC.PLGTTGTSCE.........................QVssi......KYP..........
jgi|Helro1|185811 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|187787 ...............-CNC.PLPTGGPTCS.........................QKlnt......KLP..........
jgi|Helro1|164375 ...............-CSC.KQNVGGLKCD.........................RCh........SGFwgfpliaegq
jgi|Helro1|192596 ...............----.----------.........................--.........NIF..........
jgi|Helro1|192677 ...............QCDCgDTGYGGAVCH.........................RSkhl......ISCeeakwlyyld
jgi|Helro1|80670  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|103882 ...............ICKC.ANGFEGKKCE.........................KL.........TSL..........
jgi|Helro1|106435 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|192596 ...............----.--------CR.........................QSi........RVV..........
jgi|Helro1|172177 ...............TCQCsLTGFVGDSCS.........................QVg........VVY..........
jgi|Helro1|169094 ...............-CLC.KPGYSGPQCQ.........................ICp........NGEhvasygyhvk
jgi|Helro1|179299 ...............QCVC.KPGWRGFGCS.........................IPt........TVL..........
jgi|Helro1|192677 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|70577  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|192596 ...............-CQC.LPGVTGPNCD.........................KCl........HKWimiegfgcke
jgi|Helro1|187786 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|192596 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|76021  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|64249  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|90708  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|159671 ...............----.----------.........................-Satt......SGY..........
jgi|Helro1|192596 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|191173 ...............----.----------.........................--.........--A..........
jgi|Helro1|159671 ...............QCNC.RPNVVGRNCS.........................MCa........PMYstvpevldcq
jgi|Helro1|110688 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|176619 ...............YCLC.VGDFYGANCD.........................QY.........---..........
jgi|Helro1|175871 ...............-CVC.EPGWSGGSCS.........................EAt........PAV..........
jgi|Helro1|177182 ...............-CNCtMTSLTGTLCD.........................DDs........LAY..........
jgi|Helro1|159671 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|187878 ...............-CQC.KIGFTGELCE.........................TSydkm.....QGF..........
jgi|Helro1|169542 ...............ICDC.EDGFSGKTCN.........................NSgq.......HG-..........
jgi|Helro1|182201 ...............-CDCsKTSYSGSRCE.........................KEa........VKI..........
jgi|Helro1|75655  ...............----.----------.........................--.........EVF..........
jgi|Helro1|191283 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|66074  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|182201 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|180469 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|182201 ...............----.----------.........................--.........-ML..........
jgi|Helro1|172176 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|175690 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|192677 ...............WCDCaYTSFRGWNCG.........................RE.........IGV..........
jgi|Helro1|169542 ...............-CLC.PFQYAGVHCE.........................IDl........T-Vtssnkmlltg
jgi|Helro1|66974  ...............-CDCtMTSFFGSTCD.........................EGh........IAY..........
jgi|Helro1|188112 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|158374 ...............----.----------.........................--.........--F..........
jgi|Helro1|176719 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|190472 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|62081  ...............YCDCnMTSYSGKLCN.........................ESs........LGL..........
jgi|Helro1|176619 ...............-CSC.QLGYIGDKCQ.........................ASsssssssspMSY..........
jgi|Helro1|194250 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|159671 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|191283 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|160848 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|170114 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|182201 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|158375 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|176619 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|182201 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|65329  ...............TCNCdMTSFSGPACDdgdniinndinnnnndinnrnyynnN-.........---..........
jgi|Helro1|175614 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|71772  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|184028 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|182201 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|192677 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|71321  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|181602 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|182878 ...............----.------CRTN.........................QD.........NGI..........
jgi|Helro1|170963 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|91560  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|173495 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|175871 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|159670 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|172176 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|170962 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|177183 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|191307 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|180469 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|98272  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|191549 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|161586 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|160242 ...............HCDCgLTHYVGEFCQ.........................HLe........SGFdndfelssls
jgi|Helro1|165341 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|177183 ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|71772  ...............----.----------.........................--.........---..........
jgi|Helro1|167978 ...............----.----------.........................--.........---..........


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 pgchacncnalgsfrsdcdqmtgrclckghamgdkcqyclngswlteqgcvaattfettlrsvdistkkttpepskktt
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 geiditididdsgpllpfkvhcnfkdsikldsdalqydetvmalshdstgtmlvdgyqepgayvrkiiydaqkeeidei
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 kngkrcvndlnckyggkckkvgqniecvcpascvessvsslsavcasngltyssechlaqfscrsqvditlqhygpcvn
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 cdscvqlllddidvlhrnvtqmkhdltsvsvsvqtihhletldrryhdlepkvkmlltdrpssghdvieasreidevhs
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 kcdvcstslgndviamvntatsgisshltelaqfqqlnqqlissqltlsnyclqlnscidasnsyyffknglhiqlnvt
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 tsnsvtdlanipcpaeqknfckhpsscflvktcplqthrqqdhqeqtlpqcsyvacclicdqtschdcankpgytkfce
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 knheavtlkgdrfllvnvegfehqlynlqqsmlsf............................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 kaivdankkpkttksskkmtttsvvktttrktssssyisp.......................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 vrraqrceqyikytcfqsrllsdagiadlnrpswgwfvgkemtverywggsapdsrkcacglkneckymgsqsnnpcnc
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 nsdaggsv.......................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 saktvlqtlnrlyneservedsardiktevnnyyesirsktkdlvddalnkvriktdqlttsgassnvdemvkectail
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 avtrankiielnntanalnlragqlnndtlaelsrmtalktesdvmgvasnklnsdldshvnkfqtynmtaansnqvss
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 lrvrsfggkthgkdedvdddvdeirsgr...................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 dagmahddvfddgylsekdrlpvkelhfgdtgvigdekwgkhdlgplrcsgdalytnvv....................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 temrkkgfhdekdmalnelakandtllrarellgrshtrlnrttdinssiylilaqlqdlqrlaqssaqrsaevtklln
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 lllrsndltkraneilavlltmetttnsiksnilgsrqislstdtnilslnqtvrmvdsqlvsfqndiisliglrtqsn
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 elrntkahvdnkkrtsknkpgrldkttqkrqrwhdvgliikiknnegqiakcleesrknlnvvdddlneakkafnsais
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 dlyksysdivqstetllgitrtnltncmltfteclnlmhgtwtnqpqisidsgfqswslayqtvnlilttvnsslnnpq
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 dlerlktlvadaqrfvhklvaenenlktllrqhtrmmvfdfrtdsirtrsisntessvklaieasgvyetivktieeaw
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 skllnaeqradalatqantisgsfdqvkskgqpqvdainkfqsvivslqsaldstksmndtlqdvlrylnaapitdlqn
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 kdsqeaerlvnvarnmsvilsidtseksaqlgniskqinlikmsidrailpmfladlvdklaiiqgmlksmkesekdks
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 rvnistamanqeksqidnltssysdaalnkalddaatsfqnsvnmwngldtplnnfsssytdlmtfilsispslnnnyq
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  ...............................................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ...............................................................................
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ytdvvkgledikmedyetifedsrseveenrqilssystklqeldknltasverirslpqqlsemnsdvrvayqdmqve
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 tgmnrvqednaslsaldtannalrsnvdalnnsinsisidvtnayveesslkanltafkakldqvrtltinstrtslds
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                     20       30     
                                     |       |     
d1dyka1       .....................................................-LSR.....NSHIAIAFD........
jgi|Helro1|122015 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|75607  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|65456  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|184928 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|184962 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|122321 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|110878 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|62606  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|93045  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|65080  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|92073  .....................................................AFGGl....KGKTL----........
jgi|Helro1|117052 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|80670  .....................................................RFTS.....LSYLQFIGL........
jgi|Helro1|63300  .....................................................SFSG.....NSYLLYVHP........
jgi|Helro1|179299 .....................................................SFSG.....SGYAWFQ--........
jgi|Helro1|63300  .....................................................EFIG.....SSFLQFTGL........
jgi|Helro1|174638 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|80670  .....................................................YFTG.....KSYLLFMDP........
jgi|Helro1|63300  .....................................................KFQG.....IGHIAFPA-........
jgi|Helro1|185811 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|187787 .....................................................RFHG.....DGYLKMFGL........
jgi|Helro1|164375 .....................................................HFNG.....DSLIRLRN-........
jgi|Helro1|192596 .....................................................TYGG.....TGYAHMKIE........
jgi|Helro1|192677 .....................................................TFRKe....DATLELP--........
jgi|Helro1|80670  .....................................................-FFG.....DGYLTLPF-........
jgi|Helro1|103882 .....................................................TFIGda...ESFVALPPS........
jgi|Helro1|106435 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|192596 .....................................................SFPPspia.TGYIKLFKD........
jgi|Helro1|172177 .....................................................EFGQs....GGLFTFKYPds......
jgi|Helro1|169094 .....................................................GFDG.....TYYLKYVSK........
jgi|Helro1|179299 .....................................................DFGQ.....KGFVELDFK........
jgi|Helro1|192677 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|70577  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|192596 vskieetifvmedltrqsdqlikledelkynmdllrdyirqardaanlvtlgvNFTH.....ESVLQVRNS........
jgi|Helro1|187786 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|192596 .....................................................----.....-----YP--........
jgi|Helro1|76021  .....................................................----.....-GLVTFNFH........
jgi|Helro1|64249  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|90708  .....................................................----.....------R--........
jgi|Helro1|159671 .....................................................SFGDvs...ESYVAYSVV........
jgi|Helro1|192596 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|191173 .....................................................TFQS.....NGYASLP--........
jgi|Helro1|159671 ....................vnasrpaldarfnnvsnlfkqlqdklanleqpvFFQP.....NTYEQVNNP........
jgi|Helro1|110688 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|176619 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|175871 .....................................................DYLD.....DSYIEWIVLdhvhelfa
jgi|Helro1|177182 .....................................................EFTP.....KSIFMYLYP........
jgi|Helro1|159671 .....................................................--YG.....SGYIAYNPAapg.....
jgi|Helro1|187878 .....................................................EIMR.....GGYISLEAKdigt....
jgi|Helro1|169542 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|182201 .....................................................ALAG.....ENFVYFRSS........
jgi|Helro1|75655  .....................................................AFDGk....HDSVIVPL-........
jgi|Helro1|191283 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|66074  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|182201 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|180469 .....................................................---G.....DGWITFRAY........
jgi|Helro1|182201 .....................................................TFDG.....HSYIQYDLN........
jgi|Helro1|172176 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|175690 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|192677 .....................................................TLQP.....NNMIRWEFD........
jgi|Helro1|169542 .....................................................HHVG.....ASYIAFP--........
jgi|Helro1|66974  .....................................................QFNSksdkrPSTLTLDLPer......
jgi|Helro1|188112 .....................................................---Gl....SSYVEIG--........
jgi|Helro1|158374 .....................................................SFASv....TNYAFVENAl.......
jgi|Helro1|176719 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|190472 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|62081  .....................................................LFVHps...GGLISMMMSdg......
jgi|Helro1|176619 .....................................................DFSS.....SDYVQWSL-........
jgi|Helro1|194250 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|159671 .....................................................-FSTp....SSYCVIA--........
jgi|Helro1|191283 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|160848 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|170114 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|182201 .....................................................--DGnd...ASHLIYPPW........
jgi|Helro1|158375 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|176619 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|182201 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|65329  .....................................................---Dn....LGLITITFS........
jgi|Helro1|175614 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|71772  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|184028 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|182201 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|192677 .....................................................----.....DAYIEIT--........
jgi|Helro1|71321  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|181602 .....................................................----.....--YALLTNQ........
jgi|Helro1|182878 .....................................................RFMG.....TGYLTFKID........
jgi|Helro1|170963 .....................................................----.....----FWKSI........
jgi|Helro1|91560  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|173495 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|175871 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|159670 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|172176 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|170962 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|177183 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|191307 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|180469 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|98272  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|191549 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|161586 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|160242 .....................................................FFKGc....ELSAST---........
jgi|Helro1|165341 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|177183 .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|71772  .....................................................----.....---------........
jgi|Helro1|167978 .....................................................----.....---------........


                 40                      50         
                  |                       |         
d1dyka1       DTKVKN.......RL..................................TIELEVR..TEA.....E............
jgi|Helro1|122015 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|75607  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|65456  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|184928 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|184962 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|122321 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|110878 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|62606  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|93045  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|65080  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|92073  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|117052 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|80670  QRNVLS.......YT..................................EIDLLFQ..PFN.....E............
jgi|Helro1|63300  TIVQRAsgr....EF..................................MLQFKMK..ASE.....E............
jgi|Helro1|179299 PFEACR.......HN..................................HISFQFA..TTR.....A............
jgi|Helro1|63300  RRNVLS.......FT..................................EIEVHLK..PKK.....N............
jgi|Helro1|174638 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|80670  DITQLTsgd....RM..................................NLTITFR..TVS.....E............
jgi|Helro1|63300  LKKAEL.......SF..................................NVKMEFK..PES.....E............
jgi|Helro1|185811 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|187787 PSTAFQ.......KI..................................NITLEIK..ADA.....H............
jgi|Helro1|164375 LVHGKH.......DV..................................TINMKFL..PLS.....L............
jgi|Helro1|192596 NQLIEE.......NL..................................DVSFDFK..TYS.....K............
jgi|Helro1|192677 TYPGAV.......SG..................................DIRFQIR..TTA.....S............
jgi|Helro1|80670  TRNGYK.......EF..................................SVLVEFR..PEQ.....I............
jgi|Helro1|103882 ILLPFP.......PHhhlhhhhqqqqtqqhhhnnqhhqhhheqlrptsnNITLQLS..TVS.....S............
jgi|Helro1|106435 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|192596 SFSLSN.......DF..................................AMSFKFR..SQQ.....S............
jgi|Helro1|172177 AWPDSQ.......TD..................................QLAFRFL..ARK.....S............
jgi|Helro1|169094 LMDDEErk.....LS..................................SIQIEFS..TDS.....P............
jgi|Helro1|179299 DDMYADmdrkngfES..................................DLKVMVR..TRQ.....T............
jgi|Helro1|192677 ------.......--..................................-------..---.....F............
jgi|Helro1|70577  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|192596 IDMPSSgm.....VS..................................KISLHFQ..TKQ.....A............
jgi|Helro1|187786 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|192596 DYSAPT.......HM..................................NISFMIK..PRL.....L............
jgi|Helro1|76021  EGQIMDek.....DD..................................RMAFAFK..TSQ.....E............
jgi|Helro1|64249  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|90708  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|159671 GEENVFvq.....GL..................................VVQLTFK..ALQ.....P............
jgi|Helro1|192596 -PTSIS.......KF..................................VLTLNLK..TSS.....P............
jgi|Helro1|191173 WRKSST.......TT..................................EVTMNIR..TNQ.....R............
jgi|Helro1|159671 DINVNDl......YN..................................SLGLDFMf.PKQ.....K............
jgi|Helro1|110688 ------.......--..................................-----FK..TRK.....S............
jgi|Helro1|176619 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|175871 STQYRY.......ET..................................RIQLMFK..TRH.....D............
jgi|Helro1|177182 QNTKPNtf.....ID..................................TVVFGLI..TSK.....M............
jgi|Helro1|159671 AFTASS.......GA..................................SLSIQFR..TFS.....P............
jgi|Helro1|187878 LINITN.......DT..................................TWSFDLV..TTD.....K............
jgi|Helro1|169542 LPLIVY.......PW..................................MVALHFR..TTH.....R............
jgi|Helro1|182201 TTNSRH.......LS..................................KISLRFK..TTE.....K............
jgi|Helro1|75655  QIKLGR.......EF..................................SISTWMK..HDD.....Ddedegdsesihr
jgi|Helro1|191283 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|66074  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|182201 ------.......--..................................-IELNFK..TFV.....Q............
jgi|Helro1|180469 DPDIVS.......RSfewlaptfk.........................RVSILFK..TKS.....A............
jgi|Helro1|182201 YENLLK.......IYniqnnddkavvdrnrgnynnednye.........EVAIKLK..ATD.....Q............
jgi|Helro1|172176 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|175690 -----S.......VN..................................TLHFDFE..TRR.....D............
jgi|Helro1|192677 QLSGDIstt....EE..................................EIIIGFS..TQE.....K............
jgi|Helro1|169542 ------.......--..................................-------..---.....A............
jgi|Helro1|66974  DWTTTS.......VD..................................VIVFGII..TNQ.....S............
jgi|Helro1|188112 EINVGD.......DF..................................SLYMEVLpsPMN.....H............
jgi|Helro1|158374 RSGVVE.......KL..................................SVAFWMKngDTD.....S............
jgi|Helro1|176719 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|190472 ---LPE.......KF..................................LLTIVFR..LTGrl...P............
jgi|Helro1|62081  QKKSSK.......KD..................................SICFGLQ..TNYn....G............
jgi|Helro1|176619 TDNIAK.......SF..................................SFQLWFM..TRK.....L............
jgi|Helro1|194250 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|159671 -PGLVP.......IG..................................TMDISFI..TSS.....L............
jgi|Helro1|191283 ------.......--..................................--M----..---.....-............
jgi|Helro1|160848 -----G.......VF..................................HVALKFR..TTF.....P............
jgi|Helro1|170114 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|182201 TTHCNA.......NS..................................SVRIDLK..TTStfptnS............
jgi|Helro1|158375 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|176619 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|182201 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|65329  DSERADtt.....QD..................................SFGLGFV..SRQ.....S............
jgi|Helro1|175614 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|71772  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|184028 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|182201 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|192677 DMSPDR.......RI..................................RITFDFR..SYN.....K............
jgi|Helro1|71321  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|181602 PFPPMT.......NF..................................TIAFWVR..VLD.....Pnh..........
jgi|Helro1|182878 NLNDQVl......LS..................................DINFSMR..TQS.....R............
jgi|Helro1|170963 PLSFSL.......TT..................................TFRLNMD..SFD.....V............
jgi|Helro1|91560  ------.......--..................................-------..---.....P............
jgi|Helro1|173495 ------.......--..................................-------..---.....R............
jgi|Helro1|175871 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|159670 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|172176 ------.......--..................................---CEIR..TAA.....T............
jgi|Helro1|170962 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|177183 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|191307 ------.......-F..................................AVIWTFK..TTE.....Y............
jgi|Helro1|180469 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|98272  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|191549 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|161586 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|160242 NLRQKK.......TR..................................EYFCTFN..TCA.....Sgsptsdy.....
jgi|Helro1|165341 ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|177183 ------.......-Fqiqrikyiaccrqgcl..................CIQIQMK..TTL.....K............
jgi|Helro1|71772  ------.......--..................................-------..---.....-............
jgi|Helro1|167978 ------.......--..................................-------..---.....-............


                60              70        80          
                 |              |         |          
d1dyka1       .SG...LLFYMARINH.....A..............DFATVQL..RN......GFPYFSYDL..GS.............
jgi|Helro1|122015 .--...-----DGQHN.....N..............PYIMAML..ND......GKQTYDHDA..DG.............
jgi|Helro1|75607  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|65456  .--...------HNHG.....H..............PYVSAMI..NN......GTLSYDHDR..DG.............
jgi|Helro1|184928 .--...------HKHG.....F..............PYISVMV..NN......GSLHYDHDS..DG.............
jgi|Helro1|184962 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|122321 .--...----------.....-..............-------..--......-KVHVIFNY..NG.............
jgi|Helro1|110878 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|62606  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|93045  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|65080  .--...----------.....-..............------L..VD......NHLLHNGDA..QG.............
jgi|Helro1|92073  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|117052 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|80670  .TG...LILYNGYSKTgi...G..............DYISIFM..LD......GYVVYSFDL..GT.............
jgi|Helro1|63300  .SG...LIFWVSEEESgpn..G..............DYLAVGL..HA......GFLEMRFDL..GT.............
jgi|Helro1|179299 .TG...LILYYGPITYtkn..N..............PFLALEL..RN......GYPLLRMDD..GK.............
jgi|Helro1|63300  .YG...LILYNGYAKDkt...G..............DFISLSI..VD......GFVEYRFDL..GT.............
jgi|Helro1|174638 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|80670  .AG...MLLWISNDDVsey..S..............DFLAIGI..KN......GHLFVTFNL..GS.............
jgi|Helro1|63300  .TG...LLLFTADQPDak...F..............DFFSISL..VS......SKIEFRYDC..GS.............
jgi|Helro1|185811 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|187787 .YG...LLLFATSGSFsekyyK..............DFMAVSL..VS......GHVQFRFDC..GS.............
jgi|Helro1|164375 .DG...LLLYAGHLDKlk...S..............GFLSIAL..KN......GSVEFRFDL..GS.............
jgi|Helro1|192596 .DA...LLFHQGTDTQ.....-..............-FITLDL..VD......GKLRGVMDM..GS.............
jgi|Helro1|192677 .DG...IILQNTGPYN.....-..............-FLEVKIv.FG......NIIQFRFEV..GN.............
jgi|Helro1|80670  .SG...VLLFGHANNShi...S..............DFFALLL..RD......SHLVFRFDC..GS.............
jgi|Helro1|103882 .SG...ILLYQGQGDV.....-..............-HMVVEI..FM......GRVRVGWNV..GN.............
jgi|Helro1|106435 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|192596 .DA...LIFYIFGDSQ.....N..............IGLSLSL..VD......GYLKLVFKD..DD.............
jgi|Helro1|172177 .SG...VLVRVVSGTS.....N..............DFIQLQL..RN......GTLQATYNM..GL.............
jgi|Helro1|169094 .NG...VIFFEGESFSpa...S..............SFILIGI..RR......SKLVVMFNL..GS.............
jgi|Helro1|179299 .SA...LLFKSYNTQK.....S..............EFIALEI..ID......SRLTYRFNI..GS.............
jgi|Helro1|192677 .EG...LLFYADGNQG.....-..............DYLIVEM..LR......GKLYINYDL..GS.............
jgi|Helro1|70577  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|192596 .DG...LLFYIGKDSGla...D..............DYMIGEI..VG......GHPQFRINL..GS.............
jgi|Helro1|187786 .--...----------.....-..............DYVIMSL..ND......GYLCLVYNL..GS.............
jgi|Helro1|192596 .DG...ILFSVHNPAN.....D..............EFIILQL..VK......GEFHLTVNN..GQ.............
jgi|Helro1|76021  .DA...VVVRISSSKS.....S..............DYFQVEI..MD......GKVLAVYNM..GF.............
jgi|Helro1|64249  .--...--------KF.....S..............DYGEAYT..IG......DVITAFLDL..DS.............
jgi|Helro1|90708  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|159671 .DG...LLLYLANQPTspl..T..............DYFAIYL..SK......GFVNVVLMN..AN.............
jgi|Helro1|192596 .DG...VIFYAYNQQH.....S..............DFIALFM..KG......GAMHGFVNC..GG.............
jgi|Helro1|191173 .TE...SMLMMAIGSR.....-..............DYFLLTVn.RH......GGIELKIDL..GS.............
jgi|Helro1|159671 .RG...VLLFVENTLS.....N..............EKLLVQI..LN......GSVCFEYSS..AG.............
jgi|Helro1|110688 .NG...VLFMAKSFTG.....Y..............ERYLLRV..RA......GMLSFTYDL..GS.............
jgi|Helro1|176619 .-G...LILLQKSSKNfpd..G..............DFLALAL..VD......GRVVLAADL..GR.............
jgi|Helro1|175871 .RG...LLLKVQNKNK.....S..............KYLSIEI..LS......KKIILKYNF..GG.............
jgi|Helro1|177182 .NV...TFLSIRGDTS.....N..............DFTIFYL..QN......GSLNVEVSL..EK.............
jgi|Helro1|159671 .NG...VLFLVSSMST.....G..............DFLGVFL..QN......GKVVFHVSS..QM.............
jgi|Helro1|187878 .NT...LIFWHSNSEA.....S..............IYQAVFIh.QN......GSIAYKEKF..ER.............
jgi|Helro1|169542 .NG...VLLAVQLNKL.....Hgnddeqnadhhy..DHLILQV..KN......GFLQCRMPF..SS.............
jgi|Helro1|182201 .DG...MIFKTKADRS.....D..............NFIETIL..KD......GKLYVEAKF..GE.............
jgi|Helro1|75655  kEN...ILCISDNEEMn....R..............QHMSLFV..RR......CHLVLLLRQepDS.............
jgi|Helro1|191283 .--...----------.....-..............-------..--......--------L..GT.............
jgi|Helro1|66074  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|182201 .DS...LLLYSGGSPGy....S..............DFLVLEI..SE......GYLFAIYDS..GLfrasriklglnkv
jgi|Helro1|180469 .EG...ILLHSLSSLPl....V..............SYLAVSL..FG......ASVHVSMLF..AE.............
jgi|Helro1|182201 .NG...LIYFSGSAKN.....-..............-HVYLCV..KG......GKLLLVVNY..GE.............
jgi|Helro1|172176 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|175690 .GA...LIIYSQSNSAns...F..............EFLEVKI..VR......GQLKIRYKV..QS.............
jgi|Helro1|192677 .HG...QLMYIRSQNKp....Y..............DYMSIEMn.NN......GGIKVIIDV..GW.............
jgi|Helro1|169542 .DG...LLFYNGRYNKhh...L..............DFIMLRM..VG......GQLKFSFSL..GS.............
jgi|Helro1|66974  .DA...NLWRLSSNTS.....RdfieaiivsvqtlfGYLSLSL..DD......GHLMIIYDV..AN.............
jgi|Helro1|188112 .NG...ILLSVGSKTN.....Fgyyswkteavtv..QFLVVEF..IF......SALALTVKA..LN.............
jgi|Helro1|158374 .QG...TPFSYSTKDH.....E..............NAFTLTD..YN......GFVLYING-..--.............
jgi|Helro1|176719 .--...----------.....-..............-------..VG......GNVYAVYNL..GS.............
jgi|Helro1|190472 .KRif.DLIHLENEEGdv...V..............FAIHLDI..MG......QTMYLTVPS..AD.............
jgi|Helro1|62081  .NA...VIVRLASKTS.....G..............DF-----..NN......GYMVVNYNM..GK.............
jgi|Helro1|176619 .NG...LLLYGSQDVTlv...Y..............SSGACSS..KNnnnnnnNNKNNNINN..NN.............
jgi|Helro1|194250 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|159671 .SG...ILLFAPLEQTatss.N..............TFLYIAL..FN......GDIFIFFDQ..GQ.............
jgi|Helro1|191283 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|160848 .SV...VLMTSVGGPLn....R..............DFLHLEL..LN......GHVRYSYDV..GS.............
jgi|Helro1|170114 .--...----------.....-..............-------..-N......GFLCLLMDL..GS.............
jgi|Helro1|182201 .TI...LLFYKDDIANgr...I..............DYVEIYYn.ST......GYLVANVRD..DK.............
jgi|Helro1|158375 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|176619 .--...---------H.....G..............DYAVLYL..WD......GFVCYKYDL..GS.............
jgi|Helro1|182201 .--...--LDLTYFVA.....S..............PLVEVYY..ER......GNLICLVRN..KT.............
jgi|Helro1|65329  .RDeiaTLARIISGNSndyl.Q..............NRLSILPq.RN......GYIFVVYNL..GT.............
jgi|Helro1|175614 .--...------SQSG.....H..............VLFEIESsaIS......KELRVHYRH..DD.............
jgi|Helro1|71772  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|184028 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|182201 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|192677 .DG...LLILTNPTPG.....N..............QRFIFKLn.AD......GHFEYSIQT..DK.............
jgi|Helro1|71321  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|181602 .NG...IVLSYGIRND.....N..............SSIFTFR..SG......PTLSMKIF-..--.............
jgi|Helro1|182878 .DG...LIIFARGGIG.....-..............TYYIAYM..RD......GQLNWDLSI..NG.............
jgi|Helro1|170963 .SW...YVFYIQDHKG.....R..............IQFGLQV..NP......KRKL-----..--.............
jgi|Helro1|91560  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|173495 .DA...TIFRMESGSS.....A..............DFIEIYLt.KN......NSVCALYDV..GM.............
jgi|Helro1|175871 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|159670 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|172176 .DC...LLLYSTSGQFe....K..............DFLAVEL..LS......GHVTLCYDT..GD.............
jgi|Helro1|170962 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|177183 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|191307 .ST...TLFRMFDNDQ.....N..............LSFQVKYe.SP......RKIGVFYRE..KK.............
jgi|Helro1|180469 .--...----------.....-..............----LAL..LG......EKLMLTARD..KD.............
jgi|Helro1|98272  .--...----------.....-..............VFFYLSI..KE......QRLNLYLDI..SR.............
jgi|Helro1|191549 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|161586 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|160242 .NA...ELLGYVSKKD.....G..............SRLRLSL..FN......ASIHLSLIY..DN.............
jgi|Helro1|165341 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|177183 .DG...MMLYAMNNSD.....A..............FIFCLEL..FN......SKLRYLYNN..HK.............
jgi|Helro1|71772  .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............
jgi|Helro1|167978 .--...----------.....-..............-------..--......---------..--.............


                     90            100       110       
                      |             |        |       
d1dyka1       .G................DTSTM.......IPT.........KINDGQWHKIKIVRVK......QEGILYV........
jgi|Helro1|122015 .S................NQQLGgc.....LRD.........FRNKNKPVKIKIEYFK......KVLTIS-........
jgi|Helro1|75607  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|65456  .T................HTELSg......CES.........NFRKSRFETFAAIRYEk.....NKLTVSL........
jgi|Helro1|184928 .T................GTEVAgc.....EAH.........FRNLKVETFIAIRYEN......NKLTISL........
jgi|Helro1|184962 .-................--SAN.......IDT.........YFSDKKTHLYTLVVKPd.....NSYAIYV........
jgi|Helro1|122321 .K................NLLTK.......KEI.........RCKDDVLTHLYTLIVRpd....NTYEVKI........
jgi|Helro1|110878 .-................-----.......---.........--R-------------......-------........
jgi|Helro1|62606  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|93045  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|65080  .N................YPVIT.......TPP.........TYQVGEKIR-------......-------........
jgi|Helro1|92073  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|117052 .-................-----.......---.........--------------TS......GDVQLTN........
jgi|Helro1|80670  .G................SLTLK.......SKE.........KVELGRWHVVWAVRTG......REGFLKV........
jgi|Helro1|63300  .G................DAHIVh......NFT.........RLDDNKWHFISIHRFE......RTGFLQV........
jgi|Helro1|179299 .G................EVVLSf......VEVdlhivnkmnKLNDGAWHRVDIIIQN......QFVRLIV........
jgi|Helro1|63300  .G................PAILR.......SKY.........RIELDVWHIVIASRTG......RKGYLKV........
jgi|Helro1|174638 .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|80670  .G................EITMFn......NHS.........KVNDGSKHTLTLQRYQ......KSASMNV........
jgi|Helro1|63300  .G................MAIIK.......SSN.........VVKLNMWNMLVINKNE......QFGMIQL........
jgi|Helro1|185811 .-................YSMIR.......ANH.........GVNEGSWF--------......-------........
jgi|Helro1|187787 .G................IVTIR.......SLN.........KILANNWNTLEIGRIN......KIGWLKL........
jgi|Helro1|164375 .G................PATLR.......SDE.........TIKLNQLHTLSATRYG......KDGLLKV........
jgi|Helro1|192596 .G................GLPRI.......SES.........TYNDGLWHSVSFSRRN......RVAVLRI........
jgi|Helro1|192677 .Giq..............TLELQ.......TSY.........PINDDNWHTVQIERNR......KQAMLRV........
jgi|Helro1|80670  .G................IGEII.......SHE.........PIKLMQWNYVLIRRHK......WHASMVI........
jgi|Helro1|103882 .N................PTSTMf......SYE.........TISDGKLHQLEIVTHG......KNLTMLV........
jgi|Helro1|106435 .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|192596 .Ena..............SEELT.......SPF.........KFNDGAWHYVNVKRTK......NLLSLET........
jgi|Helro1|172177 .N................DHVTEv......GGV.........RVDDGAVHRVVFVRWG......GNSSLRL........
jgi|Helro1|169094 .Nrad.............DLPLMt......SSS.........DVSDQQWHLLTLRRDE......RQMKMVL........
jgi|Helro1|179299 .E................ESKVSl......SQL.........NISDGEWHSIAVERRG......IWVEMIV........
jgi|Helro1|192677 .Taeetg...........DTTTR.......AGS.........LLDDNQWHDVEIVRDK......RYITVSV........
jgi|Helro1|70577  .-................-----.......---.........---C------------......-------........
jgi|Helro1|192596 .V................ETVVK.......GTK.........PVNNNQITTYEIRREG......KDLKLFI........
jgi|Helro1|187786 .G................IFSLK.......SKF.........RMQRNIWHTVHLNRSQ......KSVEMVV........
jgi|Helro1|192596 .G................HVMKSdfkps..NKM.........FWCERKWYSVSANKVK......NVVYVIV........
jgi|Helro1|76021  .V................DHVVGd......FSR.........KVNDNLYHVIKIYRSS......LNVSMQI........
jgi|Helro1|64249  .K................PASI-.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|90708  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|159671 .S................LKTVA.......SKK.........SYYDGEWHSVTTVRVN......NFLAILLedsgdyn.
jgi|Helro1|192596 .Gi...............TKTAL.......QGV.........NFADDAWHNVYFRYED......GLVTLNV........
jgi|Helro1|191173 .G................EGRLQtd.....REV.........VVNDGRWHRVNFNRKL......RNLTLAV........
jgi|Helro1|159671 .S................RTIVC.......NYA.........QLTAGAWYRVYATRYEldikl.TVILLST........
jgi|Helro1|110688 .D................DRDLTl......SNI.........KVDDGVWHFVRIDRYG......NVVELRL........
jgi|Helro1|176619 .Egvdn............MMVVR.......SDVl........VYGDHKWHHVFVHRNR......RLMTLIV........
jgi|Helro1|175871 .Tk...............RKILSl......PYI.........DVDDGRWHNVNVIRAG......GWVRLAF........
jgi|Helro1|177182 .K................ESTVR.......SKS.........LLSDGSYHIVRYQRIG......SSLSLQV........
jgi|Helro1|159671 .A................LYSAL.......TDS.........TYNNGNWYKFTATYSP......SSMTLLV........
jgi|Helro1|187878 .L................EASCS.......VPV.........EVSDGILHHILFGRHQ......SRMFIEV........
jgi|Helro1|169542 .Sssss............P-LLSmdv....VSS.........GINDGQWHHVLVTWNA......SCVTFQL........
jgi|Helro1|182201 .HmrlfrhsyrclerstnTTA-Kt......EQT.........KLNDNNWHDVTLVKKA......DWLFVQI........
jgi|Helro1|75655  .Gleqdgfa.........PAEWRw......SLP.........EICDGSWHHYTVVAPL......PRAKLFV........
jgi|Helro1|191283 .S................EVEIP.......GFF.........PFLPNSYVCIYIQCLD......DCFNVAV........
jgi|Helro1|66074  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|182201 sVdsdef...........RKENQ.......SSI.........FVSDGAGHFVKIELVG......AMMRLTL........
jgi|Helro1|180469 .Kfeyde...........IQDLV.......FTG.........PYDDDRWHNFTLTKIAp.....TAYRIHV........
jgi|Helro1|182201 .L................VPEKFkghdd..HHV.........KYDTQAWHEVTVTRVD......RSIKINV........
jgi|Helro1|172176 .-................-----.......---.........YISDSLWHTVTISRTSn.....HTMTLVV........
jgi|Helro1|175690 .G................NHETLqv.....CGD.........SLDDGSWHNLNVTYLK......SNFTFFV........
jgi|Helro1|192677 .Frdev............NT--Ild.....PYV.........DLANSQQHVVRVKRTNqg....TTLTITV........
jgi|Helro1|169542 .H................QVTTVhsh....VEN.........RVNTGRWIQLNIIYYN......GTATLIV........
jgi|Helro1|66974  .E................QLPVGl......FFH.........RIDDGKYHVINFVRIG......PNATLKV........
jgi|Helro1|188112 .Tehlq............QIEIYktsp...VPY.........KIDDARWHTIKVNQNR......SHWIVQL........
jgi|Helro1|158374 .-................-QSKV.......TDV.........TCNDGRWHHIAILWSG......RDWAIYK........
jgi|Helro1|176719 .F................DTSVNd......LYT.........KVNDGQHHVVRFYRNG......SNSTIQV........
jgi|Helro1|190472 .Ge...............PMTVEfdkep..LSS.........RLYEKNWQRLQIIFEP......GKIEIYM........
jgi|Helro1|62081  .SthcldtkmfnassasnEVDFIdg.....KKY.........RLNDNRYHVVRFARSA......QNASLII........
jgi|Helro1|176619 .N................NGINP.......SQV.........PVTKYTWHRVIIQRHL......KTSTLTL........
jgi|Helro1|194250 .-................-----.......--Y.........DFHPREWYMITIVFVYnrwsk.SELHCYV........
jgi|Helro1|159671 .G................RQPVFrt.....RSL.........MLADNVMHKLSLDFRFv.....NSPRMKV........
jgi|Helro1|191283 .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|160848 .G................PRV--.......---.........----------RVFRRNl.....TTHWLIV........
jgi|Helro1|170114 .G................TLKIQs......SSH.........PINDGQPHYFALNIHG......NRGFVQV........
jgi|Helro1|182201 .R................RRATH.......GPV.........LLNDGKWHSVGLKVDN......SRINLIF........
jgi|Helro1|158375 .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|176619 .G................PTTLQ.......SAN.........QITPNQRYRITIERNR......KEAWMLMeslnnnnn
jgi|Helro1|182201 .K................QWTVM.......SP-.........KFKLGSWNNIEITWHPl.....KGASLYI........
jgi|Helro1|65329  .A................DHSIGd......TSN.........VVNDDKYHVIRFNRVG......PNSTLQV........
jgi|Helro1|175614 .V................DTTLT.......SQQ.........DISDSRWHSIIASVSRd.....SHLTLYV........
jgi|Helro1|71772  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|184028 .-................-----.......---.........----------------......--MTLVV........
jgi|Helro1|182201 .-................NKSITl......ESG.........TFIRHLWQHVTLTWNPs.....GVLRLYI........
jgi|Helro1|192677 .Dpvvhn...........V---IinrdplaESS.........SFTDGLWHSVDIDIIAsqdrtpGRVSVTI........
jgi|Helro1|71321  .-................--ART.......SHM.........SLQKGDIIGVCLDLDV......PQMTFTI........
jgi|Helro1|181602 .-................ESNIV.......TSV.........QLDRQKWCHVVWTWVLwrngt.AVWSLFV........
jgi|Helro1|182878 .F................-----.......---.........--------------VS......STMTITI........
jgi|Helro1|170963 .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|91560  .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|173495 .G................KKLLTsgws...YGD.........VIIAQRYHVIKFQRSG......ANASLQV........
jgi|Helro1|175871 .-................-----.......---.........----------------......--HALTV........
jgi|Helro1|159670 .-................-TRAFk......TTY.........DVCNNKYHTINMMINS......AGVTLSV........
jgi|Helro1|172176 .G................ARMLR.......VTH.........----------------......-------........
jgi|Helro1|170962 .-................-----.......---.........-FFDNTWHKIGVSFTP......DRFEVFL........
jgi|Helro1|177183 .-................-----.......PPL.........NVSDNDIHEVTIQRPRp.....HHNVLRV........
jgi|Helro1|191307 .Kpgr.............WITNSkp.....TPL.........PLNSDHFHTAMVVFNN......GDVSFHV........
jgi|Helro1|180469 .S................IVTKHs......LGG.........KISDGFWHTIKLKLLA......NKIKLKL........
jgi|Helro1|98272  .T................LLVES.......ISV.........KLEANQWYRATLIVQG......KSYEAYI........
jgi|Helro1|191549 .-................-----.......---.........QVCDSRWHHYTVMVDQ......DVARLFV........
jgi|Helro1|161586 .-................-----.......-EV.........YLSDGGWHGVVVERRV......REVNVEI........
jgi|Helro1|160242 .Kkfyn............ELILT.......AAS.........NLNDNRWHRVTMTTSMsg....ELINISV........
jgi|Helro1|165341 .-................-----.......---.........-----SWYRVSVSKLQ......TVLMMKI........
jgi|Helro1|177183 .-................-----.......---.........----------------......-------........
jgi|Helro1|71772  .-................-----.......---.........----------HIDVSS......GLLSFTV........
jgi|Helro1|167978 .-................-----.......---.........----------KYTLDE......QGGKLEI........


                              120                   
                               |                   
d1dyka1       ....DD............................A.....SSQTI.......SPKK......A................
jgi|Helro1|122015 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|75607  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|65456  ....DI............................Sg....RNEWK.......LCFT......T................
jgi|Helro1|184928 ....DI............................Dg....KNTWR.......TCLK......V................
jgi|Helro1|184962 ....DQ............................Y.....EVSRG.......----......-................
jgi|Helro1|122321 ....DN............................Kk....EESGT.......LEED......-................
jgi|Helro1|110878 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|62606  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|93045  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|65080  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|92073  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|117052 ....NN............................M.....TASCS.......SFED......-................
jgi|Helro1|80670  ....DD............................Qq....MLEGV.......TSGA......F................
jgi|Helro1|63300  ....DG............................Qn....ITKGF.......SPGE......M................
jgi|Helro1|179299 ....DRcergpsifes..................E.....-----.......----......Sesssivltnscesman
jgi|Helro1|63300  ....DD............................Qq....LVEGM.......ASGA......F................
jgi|Helro1|174638 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|80670  ....DF............................My....LVKGY.......SEGP......M................
jgi|Helro1|63300  ....NN............................Et....IARGK.......SKGN......F................
jgi|Helro1|185811 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|187787 ....ND............................Gi....KLMAK.......SKGQ......F................
jgi|Helro1|164375 ....DG............................Gs....NVVGV.......SRGS......S................
jgi|Helro1|192596 ....DT............................Yt....VPRMA.......VNGW......K................
jgi|Helro1|192677 ....DQ............................Qs....PVYLD.......EPVDqe....F................
jgi|Helro1|80670  ....NN............................Ss....VTSGK.......SKGN......F................
jgi|Helro1|103882 ....DG............................Ga....GKTIM.......NEGS......M................
jgi|Helro1|106435 ....-R............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|192596 ....ED............................K.....WTGTR.......AFTS......R................
jgi|Helro1|172177 ....DE............................Rs....PVYYY.......ANGPq.....H................
jgi|Helro1|169094 ....DF............................De....PIVAY.......SRPG......A................
jgi|Helro1|179299 ....DR............................G.....EGIYC.......NRSFpmidkhH................
jgi|Helro1|192677 ....DR............................M.....KINNV.......TLGD......F................
jgi|Helro1|70577  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|192596 ....DS............................N.....PIDGE.......VSGD......S................
jgi|Helro1|187786 ....DS............................Vd....STSVT.......SPGR......F................
jgi|Helro1|192596 ....DG............................Lr....GTSGF.......GIEG......Y................
jgi|Helro1|76021  ....DD............................Ws....PVFKT.......PSGRq.....I................
jgi|Helro1|64249  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|90708  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|159671 ....N-............................Nn....VDINS.......SSSA......V................
jgi|Helro1|192596 ....GR............................H.....SNNTA.......LMGS......Q................
jgi|Helro1|191173 ....DH............................Tf....HVRSVgggwgcfGEGK......Y................
jgi|Helro1|159671 ....GG............................Svt...VSNTS.......TSSN......N................
jgi|Helro1|110688 ....DS............................Gdgmr.YNSST.......PASE......H................
jgi|Helro1|176619 ....DH............................Sdh...PQHSL.......TNPG......A................
jgi|Helro1|175871 ....DS............................Ftg...FYN--.......----......-................
jgi|Helro1|177182 ....DT............................K.....PKIFQ.......NRSE......S................
jgi|Helro1|159671 ....ER............................V.....NASTA.......QPSE......T................
jgi|Helro1|187878 ....DG............................Sf....RTERA.......TDEV......H................
jgi|Helro1|169542 ....DY............................Ss....AKVSY.......SLTD......Q................
jgi|Helro1|182201 ....DR............................Cl....PDEAQ.......LQGE......G................
jgi|Helro1|75655  ....DG............................Kafie.NKKNF.......NVVN......D................
jgi|Helro1|191283 ....D-............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|66074  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|182201 ....DN............................Ss....RSYTL.......LKKL......N................
jgi|Helro1|180469 ....DD............................Vt....KMMTS.......SSSL......D................
jgi|Helro1|182201 ....DG............................L.....IHAVM.......LKNN......T................
jgi|Helro1|172176 ....DD............................Yl....IHDVI.......STGR......S................
jgi|Helro1|175690 ....DG............................Y.....KCSSK.......YNLP......Vrknllspesieyrka.
jgi|Helro1|192677 ....DD............................YpptrkDWTDV.......PRNA......D................
jgi|Helro1|169542 ....GEdcdaqlllkkeahldehscaqqatqhldG.....RCSDV.......TELC......H................
jgi|Helro1|66974  ....DD............................H.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|188112 ....DN............................L.....RVERL.......ITNT......T................
jgi|Helro1|158374 ....DA............................I.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|176719 ....DQ............................Eep...RFKKL.......SGRQ......L................
jgi|Helro1|190472 ....DC............................I.....KLTTS.......----......-................
jgi|Helro1|62081  ....DD............................Lp....PVSYH.......P---......-................
jgi|Helro1|176619 ....DF............................Wp....EVKVV.......GSGA......Y................
jgi|Helro1|194250 ....DG............................Vp....ASHTD.......MTWL......V................
jgi|Helro1|159671 ....DN............................S.....EAYVG.......ALNM......N................
jgi|Helro1|191283 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|160848 ....DD............................Vir...LHDNL.......PAIK......S................
jgi|Helro1|170114 ....DH............................Yh....RPFAL.......AGPI......R................
jgi|Helro1|182201 ....DG............................Am....TQLFE.......FSPF......Haskvkesrtvikdfng
jgi|Helro1|158375 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|176619 nknnN-............................Nn....KITGK.......SAGE......M................
jgi|Helro1|182201 ....NN............................T.....KVGQN.......SNPT......T................
jgi|Helro1|65329  ....DN............................Rp....IVTKY.......PTG-......-................
jgi|Helro1|175614 ....DC............................K.....V----.......----......-................
jgi|Helro1|71772  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|184028 ....DD............................Yl....IHDVI.......STGR......S................
jgi|Helro1|182201 ....DGqvdkelkiepp.................Q.....RVKKQ.......RASQ......S................
jgi|Helro1|192677 ....DG............................K.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|71321  ....NG............................I.....PVKGF.......F---......-................
jgi|Helro1|181602 ....NA............................V.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|182878 ....DD............................LqrtspLVNSG.......APFR......G................
jgi|Helro1|170963 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|91560  ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|173495 ....DD............................G.....NVSSY.......NT--......-................
jgi|Helro1|175871 ....DK............................K.....IITRP.......KPNQ......L................
jgi|Helro1|159670 ....DS............................Iy....QESKQ.......FDST......F................
jgi|Helro1|172176 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|170962 ....DC............................Akv...GSAYP.......HLTN......F................
jgi|Helro1|177183 ....DT............................Tts...ISNHT.......NIPI......L................
jgi|Helro1|191307 ....NC............................Slvd..EVKIK.......KGYK......A................
jgi|Helro1|180469 ....DN............................S.....TRSFI.......HGKT......Qnggtkgssrrqendtm
jgi|Helro1|98272  ....DG............................Tl....VMEGH.......FQKG......D................
jgi|Helro1|191549 ....DG............................Nlf...PETQR.......NPFI......I................
jgi|Helro1|161586 ....DG............................Lv....KKSGT.......IVVS......E................
jgi|Helro1|160242 ....DG............................H.....V----.......----......-................
jgi|Helro1|165341 ....NN............................Ql....PYNKR.......EPST......L................
jgi|Helro1|177183 ....--............................-.....-----.......----......-................
jgi|Helro1|71772  ....NG............................Qe....A----.......----......-................
jgi|Helro1|167978 ....DR............................Ild...QESMG.......ATGR......D................


                           130        140    150        
                            |         |     |        
d1dyka1       ..................................DILDVVGI.........LYVGGLPINYTTR...............
jgi|Helro1|122015 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|75607  ..................................--------.........HYFGGLDFSGTFF...............
jgi|Helro1|65456  ..................................SNVHLPTE.........YFFGAT-------...............
jgi|Helro1|184928 ..................................DNILLPTG.........LFFGAS-------...............
jgi|Helro1|184962 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|122321 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|110878 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|62606  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|93045  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|65080  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|92073  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|117052 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|80670  ..................................TQLTLTLD.........LYIGGHRNFDEIT...............
jgi|Helro1|63300  ..................................KQLTSPGS.........IFLGGMEDIVQR-...............
jgi|Helro1|179299 ............................lsgedrGMMHINGP.........LSLGGSHPDSSI-...............
jgi|Helro1|63300  ..................................TQLTLTLD.........LFVGGHRNFDEVV...............
jgi|Helro1|174638 ..................................--------.........H------------...............
jgi|Helro1|80670  ..................................TQLTTHGS.........LYIGGMDDITFK-...............
jgi|Helro1|63300  ..................................SRINFQNN.........LYLGGYLNLSEVS...............
jgi|Helro1|185811 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|187787 ..................................SKISLKKE.........FYIGGHPNVSHFG...............
jgi|Helro1|164375 ..................................RTLEMDVP.........LFLGKIPHSDIVSk..............
jgi|Helro1|192596 ..................................MIYEGESD.........FFIGGLKNPDN--...............
jgi|Helro1|192677 ..................................RQFNLTSK.........LVVG---------...............
jgi|Helro1|80670  ..................................THINFCKN.........VYLGGLSTPNESL...............
jgi|Helro1|103882 ..................................NELKLENEl........IYVGGVVSGLKEElmkr...........
jgi|Helro1|106435 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|192596 ..................................ARIPGQQH.........VYLGGVPDSVSVTl..............
jgi|Helro1|172177 ..................................TTFNHQMG.........VLIGGD-------...............
jgi|Helro1|169094 ..................................NSFHSSGF.........FYLGGAEKRMKG-...............
jgi|Helro1|179299 ..................................V------Afkvsqrs..IVLGGDVKFPSFGs..............
jgi|Helro1|192677 ..................................IQLDLDKQ.........IHLGGIDNFLQPG...............
jgi|Helro1|70577  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|192596 ..................................FTFQYDNStk.......FYVGGVPDHILKQnsnl...........
jgi|Helro1|187786 ..................................FELTLGKDhv.......IYVGGHPDIDSMP...............
jgi|Helro1|192596 ..................................SSTDTSNE.........LFIGGAKEMHSG-...............
jgi|Helro1|76021  ..................................GVFNQVSQ.........IMIGGKRE-----...............
jgi|Helro1|64249  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|90708  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|159671 ..................................SNLFISSP.........LYAGGLPLSLTSYpt.............
jgi|Helro1|192596 ..................................TSVEVTAP.........IFMAGLPQQVFQSsivnfa.........
jgi|Helro1|191173 ..................................TQLDVDKY.........LFIAGTTASFILEnskssssssngssds
jgi|Helro1|159671 ..................................LGMVLNSP.........IYVGGLPLNAANIq..............
jgi|Helro1|110688 ..................................RYLKMSTA.........NVLGDLSYNQYSK...............
jgi|Helro1|176619 ..................................NNLDTDGY.........IYLGGGGQLLHSRppeg...........
jgi|Helro1|175871 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|177182 ..................................HKPGLFRNqa.......MIIAGHQLDPR--...............
jgi|Helro1|159671 ..................................KTATLFNAnlltlngaiYMVGGQNGTYIR-...............
jgi|Helro1|187878 ..................................PIQKHLGH.........LIIGGGSHVKSY-...............
jgi|Helro1|169542 ..................................LTGYRVKD.........ISVGALLKGEG--...............
jgi|Helro1|182201 ..................................YSLEVDE-.........IIIGGY-------...............
jgi|Helro1|75655  ..................................FPMHLTKKvhstk....VAIGGCWMGGM--...............
jgi|Helro1|191283 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|66074  ..................................------E-.........-------------...............
jgi|Helro1|182201 ..................................PFHHLGTF.........TYLGGVDNINRLPwhvwnre........
jgi|Helro1|180469 ..................................HVIILPPF.........IHLGGIDRESGY-...............
jgi|Helro1|182201 ..................................KLLKH-GE.........LYIGGHYKLEDI-...............
jgi|Helro1|172176 ..................................VNFDLNDD.........VYIGGGPPDIMASlp.............
jgi|Helro1|175690 ..................................GTEDDDGY.........LFIGGIPKNRFDKplkl...........
jgi|Helro1|192677 ..................................TRLDNPRY.........IYFGR-------N...............
jgi|Helro1|169542 ..................................RHLDLTGP.........FYVGGLPDDDNL-...............
jgi|Helro1|66974  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|188112 ..................................NVVLYQQP.........AFIGG--------...............
jgi|Helro1|158374 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|176719 ..................................SKFNGQSA.........IFIGS------LR...............
jgi|Helro1|190472 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|62081  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|176619 ..................................EELNVPMF.........IFIGGLPSTGKNEkklgggcg.......
jgi|Helro1|194250 ..................................NTSDPYDK.........CYLGCS-------...............
jgi|Helro1|159671 ..................................SNMKLKMNl........IYIGGIPPSVWMDn..............
jgi|Helro1|191283 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|160848 ..................................VYYDLANDw........LFFGGAPNSGPIRngdglkyqnnfyssg
jgi|Helro1|170114 ..................................ETLDLVGG.........LCWGELRTSKQPP...............
jgi|Helro1|182201 iykqclidddsgydqdnnvfysgpyhhyrynnrdRYLNYYGY.........SYIAGLPPLLRRCpqllst.........
jgi|Helro1|158375 ..................................------GV.........LVVGQEQDEVG--...............
jgi|Helro1|176619 ..................................VAMDDTDV.........IVVGFNRRSLK--...............
jgi|Helro1|182201 ..................................NEFDYQRSrr.......YLIGHADTSMK--...............
jgi|Helro1|65329  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|175614 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|71772  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|184028 ..................................VNFDLNDD.........VYIGGGPPDIMASlp.............
jgi|Helro1|182201 ..................................ADADIWDA.........FVIGRRIKSRDS-...............
jgi|Helro1|192677 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|71321  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|181602 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|182878 ..................................GSFIVSSF.........VYLGGISSQAEAGmddyleqnglsglkk
jgi|Helro1|170963 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|91560  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|173495 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|175871 ..................................KQTFFHWPqqp......LQLGGIYNMNM--...............
jgi|Helro1|159670 ..................................AYAAPLSVp........IYLGGVKDPLWNI...............
jgi|Helro1|172176 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|170962 ..................................SHISLNGE.........IWMGRKSVD----...............
jgi|Helro1|177183 ..................................PEVETESV.........IYFGGIPGRMYGTip.............
jgi|Helro1|191307 ..................................NQLDIGSSsl.......YQFGG--------...............
jgi|Helro1|180469 .....................ddviidninydnkVDHTSANL.........CFLGSSPDDKNT-...............
jgi|Helro1|98272  ..................................ENIPTKGY.........VSIGT--------...............
jgi|Helro1|191549 ..................................DDRALHNSkrvhgtk..LTVGACWKGLT--...............
jgi|Helro1|161586 ..................................LLGFSSDV.........ITVGGIPKKRLQ-...............
jgi|Helro1|160242 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|165341 ..................................QLINSIKT.........IYLGFPPYLSSRRk..............
jgi|Helro1|177183 ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|71772  ..................................--------.........-------------...............
jgi|Helro1|167978 ..................................YHMGPCSSfns......LVFGGLSHKIYN-...............


                    160      170           180          
                     |       |            |          
d1dyka1       ...........RIGPVTYSLDGCVRNLHM....EQAPVDL..........DQPT....SSFHVG.T-...--cfa....
jgi|Helro1|122015 ...........------------------....-------..........----....------.--...--fhsgmsd
jgi|Helro1|75607  ...........INT---------------....-------..........----....------.--...--eddddya
jgi|Helro1|65456  ...........------------------....-------..........----....------.--...--aatgdls
jgi|Helro1|184928 ...........------------------....-------..........----....------.--...--aatggls
jgi|Helro1|184962 ...........------------------....-------..........----....------.--...--slledft
jgi|Helro1|122321 ...........------------------....-------..........----....------.--...--wdflepk
jgi|Helro1|110878 ...........------------------....-------..........----....------.--...--dklthly
jgi|Helro1|62606  ...........------------------....-------..........----....------.--...--sfmasnv
jgi|Helro1|93045  ...........--------S---------....-------..........----....------.--...--iglirvk
jgi|Helro1|65080  ...........------------------....-------..........----....------.--...--iildcdd
jgi|Helro1|92073  ...........------------------....-------..........----....------.--...--ypvvntv
jgi|Helro1|117052 ...........---RVVLGSVGFVRGVHF....WEYVVDR..........YE--....------.--...--nnkdpaf
jgi|Helro1|80670  ...........QKIQARKSFEGCIQKLSI....NKRQMKLi.........EEAK....TGINVK.NCehmC-dkhpc..
jgi|Helro1|63300  ...........TLKRYKSGLVGCLQNVT-....-------..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|179299 ...........PEHITDDAFEGCIKHLVI....NNQLYDL..........H---....------.--...--vglegqg
jgi|Helro1|63300  ...........PAANINEAFYGCIQKVLI....NEKPMKLl.........LEAI....TGMNLI.NCnhaC-sdipc..
jgi|Helro1|174638 ...........------------------....-------..........----....------.--...--lfgyeeq
jgi|Helro1|80670  ...........TFYKFHSGFIGCISDLS-....-------..........----....------.--...--f......
jgi|Helro1|63300  ...........DRIGIGKGFDGCIRLLQI....NKKLYDMrkgefv....G---....------.--...--dalggvd
jgi|Helro1|185811 ...........------------------....-------..........----....------.--...--yevkidd
jgi|Helro1|187787 ...........EVALTTHGMVGCIRKIFM....DGVKLDMrktdnik...GDAL....DGWNVD.N-...--cienkch
jgi|Helro1|164375 ...........KNNHVDVGYVGCIESLNI....SSSLQNT..........AE--....------.--...--ynl....
jgi|Helro1|192596 ...........YTKPTKSRFKGCIRNFQA....KSAPYPI..........QSAI....EFVDVQ.YG...C-rq.....
jgi|Helro1|192677 ...........AAVDYSQGYVGCVRGFQV....NGVLQDL..........MGIVqrgeTTYGVS.PG...C-.......
jgi|Helro1|80670  ...........--VGTSLNFQGCVKGLSL....NGQPVDLrtkmfa....GHAL....ES----.--...--knigdc.
jgi|Helro1|103882 ...........WQIRRTDSFTGCLKKMIV....NNRPIDF..........SLVH....SQLKIQ.PG...C-.......
jgi|Helro1|106435 ...........------------------....-------..........----....------.--...--egfgygg
jgi|Helro1|192596 ...........KNVGSNKPFVGCIGDISI....NSKLQNF..........DEVQna..DLINVD.--...--igtcqym
jgi|Helro1|172177 ...........GRDVTANHFVGLMSGFHW....N------..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|169094 ...........LPRSLSAALKGCLRNVQI....NKNVINL..........RE--....------.--...--drinv..
jgi|Helro1|179299 ...........DPLVSRDFNDGCLTDVRY....NGMWLPMtpqendesecAEVMs...RSQNIE.AG...C-sseac..
jgi|Helro1|192677 ...........KRLRTRENFTGCMENVWF....N------..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|70577  ...........------------------....-------..........----....------.--...--giyyfev
jgi|Helro1|192596 ...........SSILPRNKFVGVIENLVY....DERMVGL..........WNFV....D-----.--...--asg....
jgi|Helro1|187786 ...........REVNVDEGFQGCIRNLKI....GKEDINL..........SRSH....------.--...--vdgrnva
jgi|Helro1|192596 ...........--MLVSNSFVGCMKDLYV....EGKPVPL..........RDLQ....FKGDILqDG...CPv......
jgi|Helro1|76021  ...........SKGQVNRGFVGGVRGLWY....DGVNV--..........----....------.--...--g......
jgi|Helro1|64249  ...........------------------....-------..........----....------.--...--sfakngl
jgi|Helro1|90708  ...........------------------....-------..........----....------.--...--aysgsly
jgi|Helro1|159671 ...........TIPIGKTNFKGCIGNLVV....QSYNY--..........----....------.--...--ktitft.
jgi|Helro1|192596 ...........DKKPDTWMFNGELKDITL....QGKPI--..........----....------.--...--esklia.
jgi|Helro1|191173 ...........RSGGVYNSFVGCMRDVVV....DGER---..........----....------.--...--v......
jgi|Helro1|159671 ...........KVYDSGIGFNGCIYRVLY....NGVTMPI..........WQST....FRKDST.AS...C-.......
jgi|Helro1|110688 ...........QTAVLDNLEKTCISDVRY....SGHLLPL..........S---....------.--...--ne.....
jgi|Helro1|176619 ...........LPAEFYLSYVGCLKNFEV....EG-----..........----....------.--...--gr.....
jgi|Helro1|175871 ...........------------------....-------..........----....------.--...--nesytsd
jgi|Helro1|177182 ...........----FASTFSGIIAGLYV....NGLL---..........----....------.--...--v......
jgi|Helro1|159671 ...........--GPVSKSFSGSLMNF--....-------..........----....------.--...--q......
jgi|Helro1|187878 ...........TQNTFEKVFEGHILNISV....DGQAVNM..........S---....------.--...--ap.....
jgi|Helro1|169542 ...........EQVVATEGFIGCFKLLRV....GGN----..........----....------.--...--mnmpfve
jgi|Helro1|182201 ...........------------------....-------..........----....------.--...--kipe...
jgi|Helro1|75655  ...........--QHVSNHFKGYLAGLSL....LNNRV--..........----....------.--...--esnsaiq
jgi|Helro1|191283 ...........------------------....-------..........----....------.--...--nrhfvef
jgi|Helro1|66074  ...........------------------....-------..........----....------.--...--gdvlgft
jgi|Helro1|182201 ...........AIDNKFPFFHGCIWGVRL....SG-----..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|180469 ...........MGLKSALNFVGCLNDVTI....ND-----..........----....------.--...--yd.....
jgi|Helro1|182201 ...........MNRQLRNNFRGSIDSLTY....-------..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|172176 ...........RIIRSTSGFHGCMDDVTLvkr.KNYSVSLtsgg......DHLL....RKHDVY.AG...C-.......
jgi|Helro1|175690 ...........SSVKYQTTFQGTIR----....-------..........----....------.--...--r......
jgi|Helro1|192677 ...........ETTPAGLGYRGCLFRGQ-....-------..........----....------.--...--wdnq...
jgi|Helro1|169542 ...........------------------....-------..........----....------.--...--rsh....
jgi|Helro1|66974  ...........------------------....-------..........----....------.--...--mpqp...
jgi|Helro1|188112 ...........RPQYIDHQFQGIIKNVKI....NGRAIQG..........----....------.--...--kdttkvy
jgi|Helro1|158374 ...........------------------....-------..........----....------.--...--kvdsgqm
jgi|Helro1|176719 ...........TAGKLTKSFQGILSGLVW....NGHHL--..........----....------.--...--lsmassr
jgi|Helro1|190472 ...........------------------....-------..........----....------.--...--lveysln
jgi|Helro1|62081  ...........------------------....-------..........----....------.--...--tg.....
jgi|Helro1|176619 ...........SWGGEFRGFDGVIKRF--....-------..........----....------.--...--y......
jgi|Helro1|194250 ...........HDMDPETIFSGQLSSVYL....FGEALSA..........NQIA....------.--...--aleyl..
jgi|Helro1|159671 ...........SYLPIRQSFVGGLKEITI....NP-----..........----....------.--...--nnaps..
jgi|Helro1|191283 ...........------------------....-------..........----....------.--...--emiilvt
jgi|Helro1|160848 knykyanyyneGAGCGGRGFLGCLGDISV....NG-----..........----....------.--...--a......
jgi|Helro1|170114 ...........PHLSSEKSFRGSISNLIL....NFQP---..........----....------.--...--vvi....
jgi|Helro1|182201 ...........PSALEHLSFRGYLRNVIF....QN-----..........----....------.--...--ctc....
jgi|Helro1|158375 ...........GGFSILETFVGSLSRFNI....WSRMLED..........KEIS....DLYN--.--...--kcdeftg
jgi|Helro1|176619 ...........NRLDVKTSFRGCVEMLSV....DN-----..........----....------.--...--gsekrfy
jgi|Helro1|182201 ...........------------------....-------..........----....------.--...--yeyyana
jgi|Helro1|65329  ...........------------------....-------..........----....------.--...--dysn...
jgi|Helro1|175614 ...........------------------....-------..........----....------.--...--slskqlh
jgi|Helro1|71772  ...........------------------....----F--..........----....------.--...--slngelm
jgi|Helro1|184028 ...........RIIRSTSGFHGCMDDVTLvkr.KNYSVSLtsgg......DHLL....RKHDVY.AG...C-.......
jgi|Helro1|182201 ...........--RSDNEDFSG-------....-------..........----....------.--...--reflide
jgi|Helro1|192677 ...........DDAGGETGFVGCLRKLYV....QGQS---..........----....------.--...--mft....
jgi|Helro1|71321  ...........------------------....-------..........----....------.--...--kdfnttg
jgi|Helro1|181602 ...........------------------....-------..........----....------.--...--qrasgpk
jgi|Helro1|182878 .........llVIFNATSDFSGCINSGIRlansNGQMLKI..........GKIA....DASDVDlTG...C-pn.....
jgi|Helro1|170963 ...........------------------....-------..........----....------.--...--lrfklmh
jgi|Helro1|91560  ...........------------------....-------..........----....------.--...--nkllftl
jgi|Helro1|173495 ...........------------------....-------..........----....------.--...--sg.....
jgi|Helro1|175871 ...........--KPTFKGFKGCLRNVMF....NEILYDLhte.......PTLR....LFSNVV.DG...CPqdh....
jgi|Helro1|159670 ...........PGVFSSTSMLGCIQ----....-------..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|172176 ...........------------------....-------..........----....------.--...--llh....
jgi|Helro1|170962 ...........------------------....-------..........----....------.--...--igidfdl
jgi|Helro1|177183 ...........EEVQSRDGYQGCMFSVDV....-------..........----....------.--...--vgdtwps
jgi|Helro1|191307 ...........------------------....-------..........----....------.--...--.......
jgi|Helro1|180469 ...........------VSFRGHINDVSI....QGHTYDK..........INV-....------.--...--vls....
jgi|Helro1|98272  ...........------------------....-------..........----....------.--...--qnfgftd
jgi|Helro1|191549 ...........--GKYGDYLKGHLAGLLL....SRKSV--..........----....------.--...--gsafseq
jgi|Helro1|161586 ...........------------------....-------..........----....------.--...--kavrrdd
jgi|Helro1|160242 ...........------------------....-------..........----....------.--...--erm....
jgi|Helro1|165341 ...........RIGLGSGSIQGCIKSFSM....NSS----..........----....------.--...--rl.....
jgi|Helro1|177183 ...........------------------....-------..........----....------.--...--ipak...
jgi|Helro1|71772  ...........------------------....-------..........----....------.--...--ankfqve
jgi|Helro1|167978 ...........NHKIVKHRFSGCIRKLNI....DGK----..........----....------.--...--h......


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 needydlctrienvnlppngyfgvsaatggladdhdvlsfstyslq.................................
jgi|Helro1|75607  gfvfgyrndrrfyvvmwkkehqtywkqepfravgdagvqikvvhsiegpgemmrnslwhregkedesrnlfndenkigw
jgi|Helro1|65456  dnheimsikvfd...................................................................
jgi|Helro1|184928 dnhdlitfkmyd...................................................................
jgi|Helro1|184962 ppv............................................................................
jgi|Helro1|122321 kikdpdakkpe....................................................................
jgi|Helro1|110878 tlvihsnnsfytmiddvvvtsgsllhdvnppv...............................................
jgi|Helro1|62606  ylgvaftglkglilypvvnavwghceismkyiggmemeplslqclsrqair............................
jgi|Helro1|93045  ffndkrlivdsgdlfdntyrggrvglfcfsqskviwsdlvtrcng..................................
jgi|Helro1|65080  ntlafeknyeflgiafknlpdvklypavsavygntevsmvylgq...................................
jgi|Helro1|92073  wghcevqmryiasiasqprsll.........................................................
jgi|Helro1|117052 gvarydvdkhkmlgkddkgwstyldnnrswfihngqhvgrthggigvgsvlgvlldldqqhlsfflngerhgpimaftg
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 dsfedgcrkee....................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 cveffywihgsrdvgylnviakipdtneednlwrasgnqgnvwiqakvnvqkefvragyklifeatigrgltgeiaidd
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  vencitgic......................................................................
jgi|Helro1|185811 mpadsatrigwsqslgnlqapcgydkfsyswrskkgtifhqsrgkhycdsgyreddllgflirlprqadechlqllppq
jgi|Helro1|187787 atqc...........................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 tgkksfgkqfdsygesfglsdvigcyldldnftikwskngvdfgkaydippnlrhsvfyaavclknaemkfnfggsrf.
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  kvitkgregymgvgvtavqkmenrlpgwdknsfgyhgddgnsfcssgqgqpygptfstgdvigccvnfidntcfytlng
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|187786 kc.............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  wlgvasplhgfkvdqkshamfphilskncrfevnfgqqs........................................
jgi|Helro1|90708  hagevgyrqkftqgdiitcyydadnktlafaknettttlafedmtssevypcvvfynps....................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 eamspffivsvisggvpkiiys.........................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 rm.............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  cltrc..........................................................................
jgi|Helro1|191283 krrdfylseckcllikgdlivshv.......................................................
jgi|Helro1|66074  ydhvdlkiflngkptnlsfsgikgtvyplvyvddgaiidmifsrfvh................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 vnklnc.........................................................................
jgi|Helro1|158374 k..............................................................................
jgi|Helro1|176719 dprskieg.......................................................................
jgi|Helro1|190472 iagtmtfvgwkdgidsapidlqsvfmhcdtklsk.............................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 nncfkcsfngrhtfdfihrcplssvhafkvkghvdvmkiffq.....................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 nvlawpdlihslvgnvqvdpsv.........................................................
jgi|Helro1|176619 dtsvkyrpsyriepcptypcdsvtc......................................................
jgi|Helro1|182201 ifddvefwe......................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 s..............................................................................
jgi|Helro1|71772  mdrmgqeiafkgidvsepyvpaislganqharvnfgqdvf.......................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 lkywsveveegeia.................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  mffpaismsakssirfmlgge..........................................................
jgi|Helro1|181602 tkittsssss.....................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ptkrnlqnf......................................................................
jgi|Helro1|91560  dtpggyyaaasfmsyqqcifnfgaspfvyp.................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 qwamincdprip...................................................................
jgi|Helro1|177183 l..............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  fdnlsifn.......................................................................
jgi|Helro1|191549 avrclnnc.......................................................................
jgi|Helro1|161586 dddedddddeddederykkksgggyegylkdfkffrgclkqitl...................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  pnamlfpavffe...................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


                                                  
                                                  
d1dyka1       ...............................................................................
jgi|Helro1|122015 ...............................................................................
jgi|Helro1|75607  qaktsyrwelmhrpsiglirfr.........................................................
jgi|Helro1|65456  ...............................................................................
jgi|Helro1|184928 ...............................................................................
jgi|Helro1|184962 ...............................................................................
jgi|Helro1|122321 ...............................................................................
jgi|Helro1|110878 ...............................................................................
jgi|Helro1|62606  ...............................................................................
jgi|Helro1|93045  ...............................................................................
jgi|Helro1|65080  ...............................................................................
jgi|Helro1|92073  ...............................................................................
jgi|Helro1|117052 ltgvfypamsinrnvqitlnsglepp.....................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|174638 fkitngvc.......................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|63300  ...............................................................................
jgi|Helro1|185811 ykekplvkfkshlyyeekdlvaetesklkpaagsqiimflngkcqgiayedinkgiyfpaissyknatvsvnfgpkfky
jgi|Helro1|187787 ...............................................................................
jgi|Helro1|164375 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|80670  ...............................................................................
jgi|Helro1|103882 ...............................................................................
jgi|Helro1|106435 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|172177 ...............................................................................
jgi|Helro1|169094 ...............................................................................
jgi|Helro1|179299 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|70577  dnlg...........................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|187786 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|76021  ...............................................................................
jgi|Helro1|64249  ...............................................................................
jgi|Helro1|90708  ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|192596 ...............................................................................
jgi|Helro1|191173 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|110688 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|177182 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|187878 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|75655  ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|66074  ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|175690 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|169542 ...............................................................................
jgi|Helro1|66974  ...............................................................................
jgi|Helro1|188112 ...............................................................................
jgi|Helro1|158374 ...............................................................................
jgi|Helro1|176719 ...............................................................................
jgi|Helro1|190472 ...............................................................................
jgi|Helro1|62081  ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|194250 ...............................................................................
jgi|Helro1|159671 ...............................................................................
jgi|Helro1|191283 ...............................................................................
jgi|Helro1|160848 ...............................................................................
jgi|Helro1|170114 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|158375 ...............................................................................
jgi|Helro1|176619 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|65329  ...............................................................................
jgi|Helro1|175614 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|184028 ...............................................................................
jgi|Helro1|182201 ...............................................................................
jgi|Helro1|192677 ...............................................................................
jgi|Helro1|71321  ...............................................................................
jgi|Helro1|181602 ...............................................................................
jgi|Helro1|182878 ...............................................................................
jgi|Helro1|170963 ...............................................................................
jgi|Helro1|91560  ...............................................................................
jgi|Helro1|173495 ...............................................................................
jgi|Helro1|175871 ...............................................................................
jgi|Helro1|159670 ...............................................................................
jgi|Helro1|172176 ...............................................................................
jgi|Helro1|170962 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|191307 ...............................................................................
jgi|Helro1|180469 ...............................................................................
jgi|Helro1|98272  ...............................................................................
jgi|Helro1|191549 ...............................................................................
jgi|Helro1|161586 ...............................................................................
jgi|Helro1|160242 ...............................................................................
jgi|Helro1|165341 ...............................................................................
jgi|Helro1|177183 ...............................................................................
jgi|Helro1|71772  ...............................................................................
jgi|Helro1|167978 ...............................................................................


           
           
d1dyka1       .
jgi|Helro1|122015 .
jgi|Helro1|75607  .
jgi|Helro1|65456  .
jgi|Helro1|184928 .
jgi|Helro1|184962 .
jgi|Helro1|122321 .
jgi|Helro1|110878 .
jgi|Helro1|62606  .
jgi|Helro1|93045  .
jgi|Helro1|65080  .
jgi|Helro1|92073  .
jgi|Helro1|117052 .
jgi|Helro1|80670  .
jgi|Helro1|63300  .
jgi|Helro1|179299 .
jgi|Helro1|63300  .
jgi|Helro1|174638 .
jgi|Helro1|80670  .
jgi|Helro1|63300  .
jgi|Helro1|185811 p
jgi|Helro1|187787 .
jgi|Helro1|164375 .
jgi|Helro1|192596 .
jgi|Helro1|192677 .
jgi|Helro1|80670  .
jgi|Helro1|103882 .
jgi|Helro1|106435 .
jgi|Helro1|192596 .
jgi|Helro1|172177 .
jgi|Helro1|169094 .
jgi|Helro1|179299 .
jgi|Helro1|192677 .
jgi|Helro1|70577  .
jgi|Helro1|192596 .
jgi|Helro1|187786 .
jgi|Helro1|192596 .
jgi|Helro1|76021  .
jgi|Helro1|64249  .
jgi|Helro1|90708  .
jgi|Helro1|159671 .
jgi|Helro1|192596 .
jgi|Helro1|191173 .
jgi|Helro1|159671 .
jgi|Helro1|110688 .
jgi|Helro1|176619 .
jgi|Helro1|175871 .
jgi|Helro1|177182 .
jgi|Helro1|159671 .
jgi|Helro1|187878 .
jgi|Helro1|169542 .
jgi|Helro1|182201 .
jgi|Helro1|75655  .
jgi|Helro1|191283 .
jgi|Helro1|66074  .
jgi|Helro1|182201 .
jgi|Helro1|180469 .
jgi|Helro1|182201 .
jgi|Helro1|172176 .
jgi|Helro1|175690 .
jgi|Helro1|192677 .
jgi|Helro1|169542 .
jgi|Helro1|66974  .
jgi|Helro1|188112 .
jgi|Helro1|158374 .
jgi|Helro1|176719 .
jgi|Helro1|190472 .
jgi|Helro1|62081  .
jgi|Helro1|176619 .
jgi|Helro1|194250 .
jgi|Helro1|159671 .
jgi|Helro1|191283 .
jgi|Helro1|160848 .
jgi|Helro1|170114 .
jgi|Helro1|182201 .
jgi|Helro1|158375 .
jgi|Helro1|176619 .
jgi|Helro1|182201 .
jgi|Helro1|65329  .
jgi|Helro1|175614 .
jgi|Helro1|71772  .
jgi|Helro1|184028 .
jgi|Helro1|182201 .
jgi|Helro1|192677 .
jgi|Helro1|71321  .
jgi|Helro1|181602 .
jgi|Helro1|182878 .
jgi|Helro1|170963 .
jgi|Helro1|91560  .
jgi|Helro1|173495 .
jgi|Helro1|175871 .
jgi|Helro1|159670 .
jgi|Helro1|172176 .
jgi|Helro1|170962 .
jgi|Helro1|177183 .
jgi|Helro1|191307 .
jgi|Helro1|180469 .
jgi|Helro1|98272  .
jgi|Helro1|191549 .
jgi|Helro1|161586 .
jgi|Helro1|160242 .
jgi|Helro1|165341 .
jgi|Helro1|177183 .
jgi|Helro1|71772  .
jgi|Helro1|167978 .


Statistics on alignment.   Save alignment.

Jump to [ Top of page · Alignments · Add alignments from genomes ]

Refine alignments

Sophisticated options are available for refining alignments:

Add your sequences to the alignment:
Members of the same: including
Include all superfamily members: , or just those assigned by the selected model:
Initial T99 seed sequence: NoYes

You may enter many sequences at once using
FASTA format:

Upload a multiple sequence FASTA file:
Model: 0046423 (list models)
Initial SAMT99 seed:
Alignment:Display Options:
Output in FASTA-like format: NoYes
Output column indices: NoYes
Sequence index (number) on each line: NoYes

Max number of insertions shown: (0 does not show insertions)
Characters per line:
Character to show inserts:
Maximum number of sequences:
Exclude sequences shorter than: residuesJump to [ Top of page · Alignments · Refine alignments ]

Add alignments from genomes

Select below additional genomes you would like to see alignments for, then click on 'Re-Submit'. The genome assignments will be added to this page.


Select to display   Genome
NoYes   Anopheles gambiae 55 (pseudogenes) - African malaria mosquito
NoYes   Caenorhabditis elegans 57 (pseudogenes) - Roundworm
NoYes   Canis familiaris 58 (pseudogenes) - Dog
NoYes   Danio rerio 58 (pseudogenes) - Zebrafish
NoYes   Gallus gallus 58 (pseudogene) - Chicken
NoYes   Homo sapiens 58 (pseudogenes) - Human
NoYes   Mus musculus 56 (pseudogenes) - House mouse
NoYes   Pan troglodytes 58 (pseudogenes) - Chimpanzee
NoYes   Rattus norvegicus 58 (pseudogenes) - Norway rat
NoYes   Homo sapiens 76_38 - Human
NoYes   Pan troglodytes 76_2.1.4 - Chimpanzee
NoYes   Gorilla gorilla 76_3.1 - Western gorilla
NoYes   Pongo abelii 76_2 - Sumatran orangutan
NoYes   Tarsius syrichta 76_1
NoYes   Nomascus leucogenys 76_1.0 - Northern white-cheeked gibbon
NoYes   Papio anubis 76 - Olive baboon
NoYes   Macaca mulatta 76_1 - Rhesus monkey
NoYes   Callithrix jacchus 76_3.2.1 - White-tufted-ear marmoset
NoYes   Otolemur garnettii 76_3 - Small-eared galago
NoYes   Microcebus murinus 76_1 - Gray mouse lemur
NoYes   Physcomitrella patens subsp. patens 22
NoYes   Rattus norvegicus 76_5.0 - Norway rat
NoYes   Mus musculus 76_38 - House mouse
NoYes   Dipodomys ordii 76_1 - Ord's kangaroo rat
NoYes   Ictidomys tridecemlineatus 76_2 - Thirteen-lined ground squirrel
NoYes   Heterocephalus glaber v1.7-2 - Naked mole-rat
NoYes   Cavia porcellus 76_3 - Domestic guinea pig
NoYes   Oryctolagus cuniculus 76_2 - Rabbit
NoYes   Ochotona princeps 76 - American pika
NoYes   Tupaia belangeri 76 - Northern tree shrew
NoYes   Sus scrofa 76_10.2 - Pig
NoYes   Bos taurus 76_3.1 - Cattle
NoYes   Ovis aries 76_3.1 - Sheep
NoYes   Vicugna pacos 76_1 - Alpaca
NoYes   Tursiops truncatus 76_1 - Bottlenose dolphin
NoYes   Mustela putorius furo 76_1.0 - Domestic ferret
NoYes   Ailuropoda melanoleuca 76_1 - Giant panda
NoYes   Canis familiaris 76_3.1 - Dog
NoYes   Felis catus 76_6.2 - Domestic cat
NoYes   Equus caballus 76_2 - Horse
NoYes   Myotis lucifugus 76_2.0 - Little brown bat
NoYes   Pteropus vampyrus 76_1 - Large flying fox
NoYes   Sorex araneus 76_1 - European shrew
NoYes   Erinaceus europaeus 76 - Western European hedgehog
NoYes   Procavia capensis 76_1 - Cape rock hyrax
NoYes   Loxodonta africana 76_3 - African savanna elephant
NoYes   Echinops telfairi 76 - Small Madagascar hedgehog
NoYes   Dasypus novemcinctus 76_2 - Nine-banded armadillo
NoYes   Choloepus hoffmanni 76_1 - Hoffmann's two-fingered sloth
NoYes   Macropus eugenii 76_1.0 - Tammar wallaby
NoYes   Sarcophilus harrisii 76_7.0 - Tasmanian devil
NoYes   Monodelphis domestica 76_5 - Gray short-tailed opossum
NoYes   Ornithorhynchus anatinus 76_5 - Platypus
NoYes   Saccoglossus kowalevskii v3.0
NoYes   Petromyzon marinus 76_7.0 - Sea lamprey
NoYes   Meleagris gallopavo 76_2 - Turkey
NoYes   Gallus gallus 76_4 - Chicken
NoYes   Anas platyrhynchos 76_1.0 - Mallard
NoYes   Taeniopygia guttata 76_3.2.4 - Zebra finch
NoYes   Ficedula albicollis 76_1.0 - Collared flycatcher
NoYes   Pelodiscus sinensis 76_1.0 - Chinese soft-shelled turtle
NoYes   Anolis carolinensis 76_2.0 - Green anole
NoYes   Xenopus laevis - African clawed frog
NoYes   Xenopus tropicalis 76_4.2 - Tropical clawed frog
NoYes   Latimeria chalumnae 76_1 - Coelacanth
NoYes   Lepisosteus oculatus 76 - Spotted gar
NoYes   Gadus morhua 76_1 - Atlantic cod
NoYes   Tetraodon nigroviridis 76_8 - Spotted green pufferfish
NoYes   Takifugu rubripes 76_4 - Torafugu
NoYes   Gasterosteus aculeatus 76_1 - Three-spined stickleback
NoYes   Oryzias latipes 76_1 - Japanese medaka
NoYes   Xiphophorus maculatus 76_4.4.2 - Southern platyfish
NoYes   Poecilia formosa 76 - Amazon molly
NoYes   Oreochromis niloticus 76_1.0 - Nile tilapia
NoYes   Astyanax mexicanus 76 - Mexican tetra
NoYes   Danio rerio 76_9 - Zebrafish
NoYes   Oikopleura dioica
NoYes   Ciona savignyi 76_2.0 - Pacific transparent sea squirt
NoYes   Ciona intestinalis 76 - Vase tunicate
NoYes   Strongylocentrotus purpuratus v3.1 - Purple sea urchin
NoYes   Adineta vaga
NoYes   Octopus bimaculoides 280
NoYes   Crassostrea gigas 22 - Pacific oyster
NoYes   Lottia gigantea - Owl limpet
NoYes   Helobdella robusta
NoYes   Capitella sp. I
NoYes   Danaus plexippus OGS1.0 - Monarch butterfly
NoYes   Heliconius melpomene - Postman butterfly
NoYes   Bombyx mori - Domestic silkworm
NoYes   Nasonia vitripennis - Jewel wasp
NoYes   Apis mellifera 38.2d - Honey bee
NoYes   Harpegnathos saltator v3.3 - Jerdon's jumping ant
NoYes   Linepithema humile v1.1 - Argentine ant
NoYes   Pogonomyrmex barbatus v1.2 - Red harvester ant
NoYes   Solenopsis invicta v.2.2.3 - Red fire ant
NoYes   Acromyrmex echinatior v3.8 - Panamanian leafcutter ant
NoYes   Atta cephalotes v1.1
NoYes   Camponotus floridanus v3.3 - Florida carpenter ant
NoYes   Lucilia cuprina - Australian sheep blowfly
NoYes   Drosophila grimshawi 1.3
NoYes   Drosophila willistoni 1.3
NoYes   Drosophila pseudoobscura 2.13
NoYes   Drosophila persimilis 1.3
NoYes   Drosophila suzukii
NoYes   Drosophila yakuba 1.3
NoYes   Drosophila simulans 1.3
NoYes   Drosophila sechellia 1.3
NoYes   Drosophila melanogaster 76_5 - Fruit fly
NoYes   Drosophila erecta 1.3
NoYes   Drosophila ananassae 1.3
NoYes   Drosophila virilis 1.2
NoYes   Drosophila mojavensis 1.3
NoYes   Megaselia scalaris 22
NoYes   Aedes aegypti 55 - Yellow fever mosquito
NoYes   Culex pipiens quinquefasciatus - Southern house mosquito
NoYes   Anopheles darlingi 22 - American malaria mosquito
NoYes   Anopheles gambiae 49_3j - African malaria mosquito
NoYes   Tribolium castaneum 3.0 - Red flour beetle
NoYes   Pediculus humanus corporis - Human body louse
NoYes   Acyrthosiphon pisum - Pea aphid
NoYes   Rhodnius prolixus 22
NoYes   Daphnia pulex - Common water flea
NoYes   Strigamia maritima 22
NoYes   Sarcoptes scabiei
NoYes   Tetranychus urticae - Two-spotted spider mite
NoYes   Ixodes scapularis - Black-legged tick
NoYes   Pristionchus pacificus
NoYes   Meloidogyne incognita - Southern root-knot nematode
NoYes   Meloidogyne hapla
NoYes   Onchocerca volvulus 22
NoYes   Brugia malayi WS250 - Agent of lymphatic filariasis
NoYes   Caenorhabditis japonica
NoYes   Caenorhabditis brenneri
NoYes   Caenorhabditis remanei
NoYes   Caenorhabditis elegans 76_235 - Roundworm
NoYes   Caenorhabditis briggsae 2
NoYes   Trichinella spiralis 22
NoYes   Hymenolepis microstoma
NoYes   Echinococcus multilocularis
NoYes   Echinococcus granulosus
NoYes   Taenia solium - Pork tapeworm
NoYes   Schistosoma mansoni
NoYes   Mnemiopsis leidyi - Sea walnut
NoYes   Thelohanellus kitauei
NoYes   Acropora digitifera v1.0
NoYes   Nematostella vectensis 1.0 - Starlet sea anemone
NoYes   Hydra vulgaris
NoYes   Amphimedon queenslandica
NoYes   Trichoplax adhaerens
NoYes   Proterospongia sp. ATCC 50818
NoYes   Monosiga brevicollis
NoYes   Sphaeroforma arctica JP610
NoYes   Capsaspora owczarzaki ATCC 30864
NoYes   Conidiobolus coronatus NRRL28638 v1.0
NoYes   Mortierella verticillata NRRL 6337
NoYes   Phycomyces blakesleeanus
NoYes   Rhizopus oryzae RA 99-880
NoYes   Mucor circinelloides
NoYes   Rhizomucor miehei CAU432
NoYes   Malassezia globosa CBS 7966
NoYes   Sporisorium reilianum 22
NoYes   Ustilago maydis
NoYes   Mixia osmundae IAM 14324 v1.0
NoYes   Cronartium quercuum f. sp. fusiforme G11 v1.0
NoYes   Puccinia graminis f. sp. tritici CRL 75-36-700-3
NoYes   Melampsora laricis-populina
NoYes   Rhodotorula graminis WP1 v1.0
NoYes   Sporobolomyces roseus IAM 13481
NoYes   Microbotryum violaceum 22
NoYes   Wallemia sebi v1.0
NoYes   Sphaerobolus stellatus v1.0
NoYes   Piloderma croceum F 1598 v1.0
NoYes   Serpula lacrymans var. lacrymans S7.9
NoYes   Coniophora puteana
NoYes   Hydnomerulius pinastri v2.0
NoYes   Paxillus rubicundulus Ve08.2h10 v1.0
NoYes   Pisolithus microcarpus 441 v1.0
NoYes   Pisolithus tinctorius Marx 270 v1.0
NoYes   Scleroderma citrinum Foug A v1.0
NoYes   Coprinopsis cinerea okayama7 130 v3
NoYes   Pleurotus ostreatus - Oyster mushroom
NoYes   Amanita thiersii Skay4041 v1.0
NoYes   Amanita muscaria Koide v1.0 - Fly agaric
NoYes   Galerina marginata v1.0
NoYes   Hebeloma cylindrosporum h7 v2.0
NoYes   Laccaria bicolor S238N-H82
NoYes   Agaricus bisporus var. bisporus
NoYes   Schizophyllum commune
NoYes   Stereum hirsutum FP-91666 SS1 v1.0
NoYes   Heterobasidion annosum
NoYes   Gloeophyllum trabeumv1.0
NoYes   Punctularia strigosozonata v1.0
NoYes   Sebacina vermifera MAFF 305830 v1.0
NoYes   Fomitiporia mediterranea v1.0
NoYes   Tulasnella calospora AL13/4D v1.0
NoYes   Postia placenta
NoYes   Wolfiporia cocos MD-104 SS10 v1.0
NoYes   Fomitopsis pinicolav1.0
NoYes   Fomitopsis pinicola FP-58527 SS1 v3.0
NoYes   Phanerochaete chrysosporium RP-78 2.1
NoYes   Dichomitus squalens
NoYes   Trametes versicolor v1.0
NoYes   Tremella mesenterica - Witches' butter
NoYes   Daldinia eschscholzii EC12 v1.0
NoYes   Apiospora montagnei NRRL 25634 v1.0
NoYes   Magnaporthe poae ATCC 64411 22
NoYes   Magnaporthe grisea 70-15
NoYes   Podospora anserina
NoYes   Sporotrichum thermophile ATCC 42464
NoYes   Thielavia terrestris NRRL 8126
NoYes   Chaetomium globosum CBS 148.51
NoYes   Neurospora tetrasperma
NoYes   Neurospora discreta FGSC 8579
NoYes   Neurospora crassa OR74A
NoYes   Cryphonectria parasitica - Chestnut blight fungus
NoYes   Verticillium albo-atrum VaMs.102
NoYes   Verticillium dahliae VdLs.17
NoYes   Acremonium alcalophilumv 1.0
NoYes   Glomerella graminicola 22
NoYes   Fusarium graminearum
NoYes   Nectria haematococca mpVI
NoYes   Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4286
NoYes   Fusarium verticillioides 7600
NoYes   Trichoderma asperellum CBS 433.97 v1.0
NoYes   Trichoderma atroviride
NoYes   Trichoderma citrinoviride v1.0
NoYes   Trichoderma reesei 1.2
NoYes   Trichoderma virens Gv29-8
NoYes   Trichoderma longibrachiatum ATCC 18648 v1.0
NoYes   Trichoderma harzianum CBS 226.95 v1.0
NoYes   Amorphotheca resinae v1.0 - Creosote fungus
NoYes   Botrytis cinerea B05.10
NoYes   Sclerotinia sclerotiorum
NoYes   Blumeria graminis 22
NoYes   Didymella exigua CBS 183.55 v1.0
NoYes   Leptosphaeria maculans 22
NoYes   Setosphaeria turcica v1.0
NoYes   Cochliobolus miyabeanus ATCC 44560 v1.0
NoYes   Cochliobolus victoriae FI3 v1.0
NoYes   Cochliobolus carbonum 26-R-13 v1.0
NoYes   Cochliobolus heterostrophus - Southern corn leaf blight pathogen
NoYes   Alternaria brassicicola
NoYes   Cochliobolus lunatus m118 v2.0
NoYes   Pyrenophora teres f. teres 22
NoYes   Pyrenophora tritici-repentis
NoYes   Stagonospora nodorum
NoYes   Mycosphaerella graminicola IPO323
NoYes   Microsporum gypseum
NoYes   Zasmidium cellare ATCC 36951 v1.0
NoYes   Dothistroma septosporum
NoYes   Septoria musiva v1.0
NoYes   Mycosphaerella fijiensis CIRAD86
NoYes   Aureobasidium pullulans var. subglaciale EXF-2481 v1.0
NoYes   Paracoccidioides brasiliensis Pb18
NoYes   Coccidioides posadasii RMSCC 3488
NoYes   Coccidioides immitis RS
NoYes   Ajellomyces dermatitidis SLH14081
NoYes   Histoplasma capsulatum class NAmI strain WU24
NoYes   Microsporum canis CBS 113480
NoYes   Trichophyton equinum CBS 127.97
NoYes   Trichophyton verrucosum HKI 0517
NoYes   Arthroderma benhamiae CBS 112371
NoYes   Trichophyton tonsurans CBS 112818
NoYes   Trichophyton rubrum CBS 118892
NoYes   Uncinocarpus reesii 1704
NoYes   Aspergillus zonatus v1.0
NoYes   Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255
NoYes   Penicillium chrysogenum v1.0
NoYes   Aspergillus acidus v1.0
NoYes   Aspergillus fumigatus Af293
NoYes   Aspergillus brasiliensis v1.0
NoYes   Aspergillus nidulans FGSC A4
NoYes   Aspergillus sydowii v1.0
NoYes   Aspergillus versicolor v1.0
NoYes   Aspergillus glaucus
NoYes   Aspergillus carbonarius ITEM 5010
NoYes   Neosartorya fischeri NRRL 181
NoYes   Aspergillus terreus NIH2624
NoYes   Aspergillus tubingensis v1.0
NoYes   Aspergillus wentii v1.0
NoYes   Aspergillus oryzae RIB40
NoYes   Aspergillus niger 22
NoYes   Aspergillus niger ATCC 1015
NoYes   Aspergillus flavus NRRL3357
NoYes   Aspergillus clavatus NRRL 1
NoYes   Penicillium marneffei ATCC 18224
NoYes   Tuber melanosporum Mel28 22
NoYes   Tuber melanosporum Vittad - Perigord truffle
NoYes   Hansenula polymorpha v2.0
NoYes   Dekkera bruxellensis CBS 2499 v2.0
NoYes   Pichia membranifaciensv1.0
NoYes   Candida tanzawaensis NRRL Y-17324 v1.0
NoYes   Candida dubliniensis CD36
NoYes   Candida tropicalis MYA-3404
NoYes   Candida parapsilosis
NoYes   Candida albicans SC5314
NoYes   Lodderomyces elongisporus NRRL YB-4239
NoYes   Babjeviella inositovora NRRL Y-12698 v1.0
NoYes   Pichia stipitis CBS 6054
NoYes   Candida guilliermondii ATCC 6260
NoYes   Hyphopichia burtonii NRRL Y-1933 v1.0
NoYes   Debaromyces hansenii
NoYes   Wickerhamomyces anomalus
NoYes   Pichia pastoris GS115
NoYes   Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 v1.1
NoYes   Yarrowia lipolytica CLIB122
NoYes   Candida lusitaniae ATCC 42720
NoYes   Metschnikowia bicuspidata NRRL YB-4993 v1.0
NoYes   Vanderwaltozyma polyspora DSM 70294
NoYes   Candida glabrata CBS138
NoYes   Kluyveromyces thermotolerans CBS 6340
NoYes   Lachancea kluyveri
NoYes   Kluyveromyces waltii
NoYes   Ashbya gossypii ATCC 10895
NoYes   Zygosaccharomyces rouxii
NoYes   Saccharomyces mikatae MIT
NoYes   Saccharomyces paradoxus MIT
NoYes   Saccharomyces cerevisiae 76 - Baker's yeast
NoYes   Saccharomyces bayanus MIT
NoYes   Kluyveromyces lactis
NoYes   Schizosaccharomyces cryophilus OY26 22
NoYes   Schizosaccharomyces octosporus yFS286
NoYes   Schizosaccharomyces japonicus yFS275
NoYes   Schizosaccharomyces pombe - Fission yeast
NoYes   Catenaria anguillulae PL171 v1.0
NoYes   Allomyces macrogynus ATCC 38327
NoYes   Spizellomyces punctatus DAOM BR117
NoYes   Dictyostelium discoideum
NoYes   Dictyostelium purpureum
NoYes   Entamoeba dispar 1.2
NoYes   Entamoeba invadens 1.2
NoYes   Entamoeba histolytica 1
NoYes   Selaginella moellendorffii
NoYes   Pinus taeda - Loblolly pine
NoYes   Picea abies - Norway spruce
NoYes   Eucalyptus grandis v201 - Rose gum
NoYes   Theobroma cacao B97-61/B2 v1 - Cacao
NoYes   Gossypium raimondii v221
NoYes   Citrus clementina v165
NoYes   Citrus sinensis v154 - Sweet orange
NoYes   Thellungiella halophila v173
NoYes   Brassica rapa Chiifu-401 1.2 - Field mustard
NoYes   Capsella rubella v183
NoYes   Arabidopsis lyrata - Lyrate rockcress
NoYes   Arabidopsis thaliana 10 - Thale cress
NoYes   Carica papaya - Papaya
NoYes   Medicago truncatula - Barrel medic
NoYes   Phaseolus vulgaris v186 - String bean
NoYes   Glycine max v109 - Soybean
NoYes   Cucumis sativus v122 - Cucumber
NoYes   Fragaria vesca - Wild strawberry
NoYes   Malus domestica v196 - Apple
NoYes   Prunus persica v139 - Peach
NoYes   Linum usitatissimum v200 - Flax
NoYes   Manihot esculenta v147 - Cassava
NoYes   Populus trichocarpa v156 - Black cottonwood
NoYes   Vitis vinifera - Wine grape
NoYes   Mimulus guttatus v140 - Spotted monkey flower
NoYes   Solanum lycopersicum v.2.3 - Tomato
NoYes   Solanum tuberosum - Potato
NoYes   Actinidia chinensis Hongyang
NoYes   Aquilegia coerulea v195
NoYes   Triticum urartu 22
NoYes   Triticum aestivum 22 - Bread wheat
NoYes   Aegilops tauschii 22
NoYes   Brachypodium distachyon - Stiff brome
NoYes   Oryza barthii 22 - African wild rice
NoYes   Oryza meridionalis 22
NoYes   Oryza glumaepatula 22
NoYes   Oryza glaberrima - African rice
NoYes   Oryza punctata 22
NoYes   Oryza nivara 22
NoYes   Oryza brachyantha 22 - Malo sina
NoYes   Oryza sativa ssp. japonica 5.0 - Japanese rice
NoYes   Oryza sativa v193 - Rice
NoYes   Phyllostachys heterocyclavar. pubescens - Mosochiku
NoYes   Panicum virgatum v202 - Switchgrass
NoYes   Setaria italica v164 - Foxtail millet
NoYes   Zea mays subsp. mays - Maize
NoYes   Zea mays v181 - Maize
NoYes   Sorghum bicolor - Sorghum
NoYes   Musa balbisiana - Balbis banana
NoYes   Musa acuminata 22 - Wild Malaysian banana
NoYes   Amborella trichopoda 22
NoYes   Physcomitrella patens
NoYes   Coccomyxa subellipsoidea sp. C-169 v2
NoYes   Asterochloris sp. Cgr/DA1pho v1.0
NoYes   Chlorella variabilis sp. NC64A
NoYes   Chlorella vulgaris
NoYes   Volvox carteri f. nagariensis
NoYes   Volvox carteri v199
NoYes   Chlamydomonas reinhardtii 4.0
NoYes   Ostreococcus sp. RCC809
NoYes   Ostreococcus lucimarinus CCE9901
NoYes   Ostreococcus tauri
NoYes   Bathycoccus prasinos
NoYes   Micromonas sp. RCC299
NoYes   Micromonas pusilla CCMP1545 v3.0
NoYes   Cyanidioschyzon merolae strain 10D 22
NoYes   Cyanidioschyzon merolae
NoYes   Porphyridium purpureum 02_2012
NoYes   Thecamonas trahens ATCC 50062
NoYes   Bigelowiella natans CCMP2755 22
NoYes   Giardia lamblia 2.3
NoYes   Cyanophora paradoxa
NoYes   Leishmania mexicana 2.4
NoYes   Leishmania major strain Friedlin
NoYes   Leishmania infantum JPCM5 2.4
NoYes   Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904 2.4
NoYes   Trypanosoma vivax
NoYes   Trypanosoma cruzi strain CL Brener
NoYes   Trypanosoma congolense 2.4
NoYes   Trypanosoma brucei gambiense v4.1
NoYes   Trypanosoma brucei TREU927 v4.1
NoYes   Ectocarpus siliculosus
NoYes   Aureococcus anophagefferens
NoYes   Albugo laibachii 22
NoYes   Pythium iwayamai DAOM BR242034 22
NoYes   Pythium arrhenomanes ATCC 12531 22
NoYes   Pythium ultimum v1.7-2
NoYes   Pythium aphanidermatum DAOM BR444 22
NoYes   Pythium irregulare DAOM BR486 22
NoYes   Pythium vexans DAOM BR484 22
NoYes   Phytophthora ramorum 1.1 - Sudden oak death agent
NoYes   Phytophthora sojae 1.1
NoYes   Phytophthora infestans T30-4
NoYes   Phytophthora capsici
NoYes   Hyaloperonospora arabidopsidis 22
NoYes   Phaeodactylum tricornutumCCAP 1055/1
NoYes   Fragilariopsis cylindrus
NoYes   Thalassiosira pseudonana CCMP1335
NoYes   Perkinsus marinus ATCC 50983
NoYes   Paramecium tetraurelia
NoYes   Tetrahymena thermophila SB210 1
NoYes   Ichthyophthirius multifiliis strain G5
NoYes   Cryptosporidium hominis
NoYes   Cryptosporidium muris
NoYes   Cryptosporidium parvum Iowa II
NoYes   Neospora caninum
NoYes   Toxoplasma gondii VEG
NoYes   Toxoplasma gondii ME49
NoYes   Toxoplasma gondii GT1
NoYes   Babesia bovis T2Bo
NoYes   Theileria parva
NoYes   Theileria annulata
NoYes   Plasmodium falciparum 3D7
NoYes   Plasmodium vivax SaI-1 7.0
NoYes   Plasmodium knowlesi strain H
NoYes   Plasmodium yoelii ssp. yoelii 1
NoYes   Plasmodium chabaudi
NoYes   Plasmodium berghei ANKA
NoYes   Symbiodinium minutum clade B1 v1.2
NoYes   Naegleria gruberi
NoYes   Trichomonas vaginalis
NoYes   Guillardia theta CCMP2712 v1.0
NoYes   Emiliania huxleyi CCMP1516
NoYes   Acholeplasma laidlawii PG-8A
NoYes   Thermobaculum terrenum ATCC BAA-798
NoYes   Leptolyngbya sp. PCC 7376
NoYes   Pseudanabaena sp. PCC 7367
NoYes   Acaryochloris marina MBIC11017
NoYes   Synechocystis sp. PCC 6803
NoYes   Synechococcus sp. PCC 6312
NoYes   Microcoleus sp. PCC 7113
NoYes   Trichodesmium erythraeum IMS101
NoYes   Geitlerinema sp. PCC 7407
NoYes   Cyanothece sp. PCC 8802
NoYes   Gloeocapsa sp. PCC 7428
NoYes   Halothece sp. PCC 7418
NoYes   Microcystis aeruginosa NIES-843
NoYes   Rivularia sp. PCC 7116
NoYes   Calothrix sp. PCC 7507
NoYes   Anabaena variabilis ATCC 29413
NoYes   Nostoc punctiforme PCC 73102
NoYes   Nostoc sp. PCC 7120
NoYes   Nostoc sp. PCC 7524
NoYes   Anabaena sp. 90
NoYes   Mesoplasma florum L1
NoYes   Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815
NoYes   Ureaplasma urealyticum serovar 10 str. ATCC 33699
NoYes   Mycoplasma mobile 163K
NoYes   Conexibacter woesei DSM 14684
NoYes   Eggerthella lenta DSM 2243
NoYes   Olsenella uli DSM 7084
NoYes   Atopobium parvulum DSM 20469
NoYes   Coriobacterium glomerans PW2
NoYes   Rubrobacter xylanophilus DSM 9941
NoYes   Acidimicrobium ferrooxidans DSM 10331
NoYes   Thermobispora bispora DSM 43833
NoYes   Nakamurella multipartita DSM 44233
NoYes   Acidothermus cellulolyticus 11B
NoYes   Modestobacter marinus
NoYes   Blastococcus saxobsidens DD2
NoYes   Geodermatophilus obscurus DSM 43160
NoYes   Kineococcus radiotolerans SRS30216
NoYes   Catenulispora acidiphila DSM 44928
NoYes   Stackebrandtia nassauensis DSM 44728
NoYes   Frankia symbiont of Datisca glomerata
NoYes   Frankia sp. EAN1pec
NoYes   Frankia alni ACN14a
NoYes   Thermobifida fusca YX
NoYes   Nocardiopsis dassonvillei subsp. dassonvillei DSM 43111
NoYes   Streptosporangium roseum DSM 43021
NoYes   Kitasatospora setae KM-6054
NoYes   Streptomyces coelicolor A3(2)
NoYes   Streptomyces sp. PAMC26508
NoYes   Streptomyces flavogriseus ATCC 33331
NoYes   Streptomyces sp. SirexAA-E
NoYes   Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350
NoYes   Streptomyces bingchenggensis BCW-1
NoYes   Streptomyces violaceusniger Tu 4113
NoYes   Streptomyces avermitilis MA-4680
NoYes   Streptomyces cattleya NRRL 8057 = DSM 46488
NoYes   Streptomyces scabiei 87.22
NoYes   Streptomyces hygroscopicus subsp. jinggangensis 5008
NoYes   Actinosynnema mirum DSM 43827
NoYes   Saccharomonospora viridis DSM 43017
NoYes   Pseudonocardia dioxanivorans CB1190
NoYes   Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338
NoYes   Amycolatopsis mediterranei U32
NoYes   Kribbella flavida DSM 17836
NoYes   Nocardioides sp. JS614
NoYes   Propionibacterium propionicum F0230a
NoYes   Propionibacterium acnes SK137
NoYes   Microlunatus phosphovorus NM-1
NoYes   Salinispora arenicola CNS-205
NoYes   Salinispora tropica CNB-440
NoYes   Verrucosispora maris AB-18-032
NoYes   Micromonospora sp. L5
NoYes   Micromonospora aurantiaca ATCC 27029
NoYes   Actinoplanes sp. N902-109
NoYes   Actinoplanes sp. SE50/110
NoYes   Actinoplanes missouriensis 431
NoYes   Segniliparus rotundus DSM 44985
NoYes   Tsukamurella paurometabola DSM 20162
NoYes   Gordonia sp. KTR9
NoYes   Gordonia polyisoprenivorans VH2
NoYes   Gordonia bronchialis DSM 43247
NoYes   Rhodococcus jostii RHA1
NoYes   Rhodococcus equi 103S
NoYes   Rhodococcus opacus B4
NoYes   Rhodococcus erythropolis PR4
NoYes   Mycobacterium abscessus ATCC 19977
NoYes   Mycobacterium sp. JLS
NoYes   Mycobacterium intracellulare ATCC 13950
NoYes   Mycobacterium avium 104
NoYes   Mycobacterium vanbaalenii PYR-1
NoYes   Mycobacterium canettii CIPT 140010059
NoYes   Mycobacterium africanum GM041182
NoYes   Mycobacterium tuberculosis KZN 1435
NoYes   Mycobacterium tuberculosis
NoYes   Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2
NoYes   Mycobacterium rhodesiae NBB3
NoYes   Mycobacterium ulcerans Agy99
NoYes   Mycobacterium gilvum PYR-GCK
NoYes   Mycobacterium chubuense NBB4
NoYes   Mycobacterium marinum M
NoYes   Mycobacterium smegmatis str. MC2 155
NoYes   Corynebacterium resistens DSM 45100
NoYes   Corynebacterium aurimucosum ATCC 700975
NoYes   Corynebacterium kroppenstedtii DSM 44385
NoYes   Corynebacterium efficiens YS-314
NoYes   Corynebacterium ulcerans 0102
NoYes   Corynebacterium urealyticum DSM 7109
NoYes   Corynebacterium jeikeium K411
NoYes   Corynebacterium variabile DSM 44702
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 316
NoYes   Corynebacterium glutamicum R
NoYes   Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129
NoYes   Sanguibacter keddieii DSM 10542
NoYes   Kytococcus sedentarius DSM 20547
NoYes   Beutenbergia cavernae DSM 12333
NoYes   Microbacterium testaceum StLB037
NoYes   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382
NoYes   Jonesia denitrificans DSM 20603
NoYes   Intrasporangium calvum DSM 43043
NoYes   Brachybacterium faecium DSM 4810
NoYes   Isoptericola variabilis 225
NoYes   Xylanimonas cellulosilytica DSM 15894
NoYes   Cellulomonas flavigena DSM 20109
NoYes   Cellulomonas fimi ATCC 484
NoYes   [Cellvibrio] gilvus ATCC 13127
NoYes   Arthrobacter phenanthrenivorans Sphe3
NoYes   Arthrobacter chlorophenolicus A6
NoYes   Arthrobacter aurescens TC1
NoYes   Arthrobacter arilaitensis Re117
NoYes   Arthrobacter sp. Rue61a
NoYes   Arthrobacter sp. FB24
NoYes   Renibacterium salmoninarum ATCC 33209
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. longum JDM301
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bl-04
NoYes   Bifidobacterium dentium Bd1
NoYes   Bifidobacterium breve ACS-071-V-Sch8b
NoYes   Bifidobacterium bifidum S17
NoYes   Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703
NoYes   Actinomyces sp. F0330
NoYes   Caldilinea aerophila DSM 14535 = NBRC 104270
NoYes   Dehalococcoides ethenogenes 195
NoYes   Dehalococcoides sp. BAV1
NoYes   Anaerolinea thermophila UNI-1
NoYes   Thermomicrobium roseum DSM 5159
NoYes   Herpetosiphon aurantiacus DSM 785
NoYes   Roseiflexus sp. RS-1
NoYes   Roseiflexus castenholzii DSM 13941
NoYes   Chloroflexus sp. MS-G
NoYes   Chloroflexus sp. Y-400-fl
NoYes   Chloroflexus aggregans DSM 9485
NoYes   Chloroflexus aurantiacus J-10-fl
NoYes   Truepera radiovictrix DSM 17093
NoYes   Deinococcus gobiensis I-0
NoYes   Deinococcus deserti VCD115
NoYes   Deinococcus maricopensis DSM 21211
NoYes   Deinococcus proteolyticus MRP
NoYes   Meiothermus silvanus DSM 9946
NoYes   Meiothermus ruber DSM 1279
NoYes   Thermus sp. CCB_US3_UF1
NoYes   Thermus thermophilus HB27
NoYes   Anaerococcus prevotii DSM 20548
NoYes   Megamonas hypermegale
NoYes   Selenomonas sputigena ATCC 35185
NoYes   Selenomonas ruminantium subsp. lactilytica TAM6421
NoYes   Erysipelothrix rhusiopathiae str. Fujisawa
NoYes   Symbiobacterium thermophilum IAM 14863
NoYes   Clostridium clariflavum DSM 19732
NoYes   Eubacterium siraeum
NoYes   Clostridium cellulolyticum H10
NoYes   Clostridium thermocellum ATCC 27405
NoYes   Ethanoligenens harbinense YUAN-3
NoYes   Ruminococcus sp.
NoYes   Ruminococcus albus 7
NoYes   Thermaerobacter marianensis DSM 12885
NoYes   Sulfobacillus acidophilus DSM 10332
NoYes   Thermincola potens JR
NoYes   Pelotomaculum thermopropionicum SI
NoYes   Desulfosporosinus acidiphilus SJ4
NoYes   Desulfosporosinus orientis DSM 765
NoYes   Syntrophobotulus glycolicus DSM 8271
NoYes   Desulfotomaculum acetoxidans DSM 771
NoYes   Eubacterium eligens ATCC 27750
NoYes   Clostridium difficile 630
NoYes   Clostridium saccharolyticum WM1
NoYes   Clostridium phytofermentans ISDg
NoYes   Clostridium lentocellum DSM 5427
NoYes   [Ruminococcus] torques
NoYes   Eubacterium rectale M104/1
NoYes   Eubacterium rectale ATCC 33656
NoYes   Coprococcus sp. ART55/1
NoYes   Roseburia hominis A2-183
NoYes   Roseburia intestinalis
NoYes   Butyrivibrio proteoclasticus B316
NoYes   Butyrivibrio fibrisolvens
NoYes   Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen
NoYes   Heliobacterium modesticaldum Ice1
NoYes   Alkaliphilus metalliredigens QYMF
NoYes   Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse-Japan
NoYes   Clostridium sp. BNL1100
NoYes   Clostridium ljungdahlii DSM 13528
NoYes   Clostridium kluyveri DSM 555
NoYes   Clostridium beijerinckii NCIMB 8052
NoYes   Clostridium tetani E88
NoYes   Clostridium perfringens ATCC 13124
NoYes   Clostridium cellulovorans 743B
NoYes   Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
NoYes   Clostridium acetobutylicum ATCC 824
NoYes   Mahella australiensis 50-1 BON
NoYes   Caldicellulosiruptor obsidiansis OB47
NoYes   Caldicellulosiruptor kronotskyensis 2002
NoYes   Caldicellulosiruptor hydrothermalis 108
NoYes   Caldicellulosiruptor owensensis OL
NoYes   Caldicellulosiruptor lactoaceticus 6A
NoYes   Caldicellulosiruptor kristjanssonii 177R1B
NoYes   Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903
NoYes   Caldicellulosiruptor bescii DSM 6725
NoYes   Thermoanaerobacterium xylanolyticum LX-11
NoYes   Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum DSM 571
NoYes   Tepidanaerobacter acetatoxydans Re1
NoYes   Thermoanaerobacter mathranii subsp. mathranii str. A3
NoYes   Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223
NoYes   Thermoanaerobacter sp. X514
NoYes   Thermoanaerobacter italicus Ab9
NoYes   Thermoanaerobacter wiegelii Rt8.B1
NoYes   Thermoanaerobacter brockii subsp. finnii Ako-1
NoYes   Halothermothrix orenii H 168
NoYes   Carnobacterium sp. 17-4
NoYes   Carnobacterium sp. WN1359
NoYes   Aerococcus urinae ACS-120-V-Col10a
NoYes   Tetragenococcus halophilus NBRC 12172
NoYes   Melissococcus plutonius DAT561
NoYes   Enterococcus sp. 7L76
NoYes   Enterococcus hirae ATCC 9790
NoYes   Enterococcus faecium Aus0004
NoYes   Enterococcus faecalis 62
NoYes   Leuconostoc sp. C2
NoYes   Leuconostoc kimchii IMSNU 11154
NoYes   Leuconostoc citreum KM20
NoYes   Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
NoYes   Leuconostoc gasicomitatum LMG 18811
NoYes   Lactobacillus casei ATCC 334
NoYes   Lactobacillus kefiranofaciens ZW3
NoYes   Lactobacillus crispatus ST1
NoYes   Lactobacillus rhamnosus Lc 705
NoYes   Lactobacillus johnsonii FI9785
NoYes   Lactobacillus salivarius CECT 5713
NoYes   Lactobacillus ruminis ATCC 27782
NoYes   Lactobacillus fermentum IFO 3956
NoYes   Lactobacillus amylovorus GRL1118
NoYes   Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
NoYes   Lactobacillus gasseri ATCC 33323
NoYes   Lactobacillus plantarum JDM1
NoYes   Lactobacillus buchneri
NoYes   Lactobacillus brevis ATCC 367
NoYes   Lactobacillus acidophilus 30SC
NoYes   Pediococcus claussenii ATCC BAA-344
NoYes   Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
NoYes   Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363
NoYes   Streptococcus sp. I-P16
NoYes   Streptococcus sp. I-G2
NoYes   Streptococcus intermedius JTH08
NoYes   Streptococcus gallolyticus UCN34
NoYes   Streptococcus pseudopneumoniae IS7493
NoYes   Streptococcus pasteurianus ATCC 43144
NoYes   Streptococcus equi subsp. equi 4047
NoYes   Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis GGS_124
NoYes   Streptococcus infantarius subsp. infantarius CJ18
NoYes   Streptococcus macedonicus ACA-DC 198
NoYes   Streptococcus mitis B6
NoYes   Streptococcus uberis 0140J
NoYes   Streptococcus parauberis KCTC 11537
NoYes   Streptococcus parasanguinis ATCC 15912
NoYes   Streptococcus pyogenes str. Manfredo
NoYes   Streptococcus pneumoniae P1031
NoYes   Streptococcus agalactiae A909
NoYes   Streptococcus mutans NN2025
NoYes   Streptococcus thermophilus LMD-9
NoYes   Streptococcus suis P1/7
NoYes   Streptococcus sanguinis SK36
NoYes   Streptococcus salivarius 57.I
NoYes   Streptococcus oralis Uo5
NoYes   Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
NoYes   Exiguobacterium sp. MH3
NoYes   Exiguobacterium sp. AT1b
NoYes   Exiguobacterium sibiricum 255-15
NoYes   Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. acidocaldarius DSM 446
NoYes   Brevibacillus brevis NBRC 100599
NoYes   Paenibacillus sp. JDR-2
NoYes   Paenibacillus terrae HPL-003
NoYes   Paenibacillus mucilaginosus 3016
NoYes   Paenibacillus polymyxa M1
NoYes   Bacillus selenitireducens MLS10
NoYes   Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334
NoYes   Solibacillus silvestris StLB046
NoYes   Geobacillus thermoglucosidasius C56-YS93
NoYes   Oceanobacillus iheyensis HTE831
NoYes   Anoxybacillus flavithermus WK1
NoYes   Geobacillus kaustophilus HTA426
NoYes   Geobacillus sp. GHH01
NoYes   Geobacillus thermodenitrificans NG80-2
NoYes   Halobacillus halophilus DSM 2266
NoYes   Bacillus sp. JS
NoYes   butyrate-producing bacterium SSC/2
NoYes   Bacillus amyloliquefaciens FZB42
NoYes   Bacillus atrophaeus 1942
NoYes   Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
NoYes   Bacillus licheniformis DSM 13 = ATCC 14580
NoYes   Bacillus halodurans C-125
NoYes   Bacillus weihenstephanensis KBAB4
NoYes   Bacillus thuringiensis str. Al Hakam
NoYes   Bacillus cereus 03BB102
NoYes   Bacillus anthracis str. A0248
NoYes   Bacillus pseudofirmus OF4
NoYes   Bacillus clausii KSM-K16
NoYes   Bacillus cellulosilyticus DSM 2522
NoYes   Bacillus pumilus SAFR-032
NoYes   Bacillus megaterium DSM 319
NoYes   Macrococcus caseolyticus JCSC5402
NoYes   Staphylococcus pseudintermedius HKU10-03
NoYes   Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
NoYes   Staphylococcus lugdunensis HKU09-01
NoYes   Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
NoYes   Staphylococcus epidermidis RP62A
NoYes   Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
NoYes   Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1
NoYes   Staphylococcus aureus
NoYes   Candidatus Cloacamonas acidaminovorans
NoYes   Gemmatimonas aurantiaca T-27
NoYes   Melioribacter roseus P3M
NoYes   Ignavibacterium album JCM 16511
NoYes   Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1
NoYes   Chlorobium luteolum DSM 273
NoYes   Chlorobium phaeobacteroides DSM 266
NoYes   Chlorobium phaeovibrioides DSM 265
NoYes   Chloroherpeton thalassium ATCC 35110
NoYes   Haliscomenobacter hydrossis DSM 1100
NoYes   Saprospira grandis str. Lewin
NoYes   Niastella koreensis GR20-10
NoYes   Chitinophaga pinensis DSM 2588
NoYes   Salinibacter ruber M8
NoYes   Rhodothermus marinus DSM 4252
NoYes   Flexibacter litoralis DSM 6794
NoYes   Belliella baltica DSM 15883
NoYes   Cyclobacterium marinum DSM 745
NoYes   Marivirga tractuosa DSM 4126
NoYes   Fibrella aestuarina
NoYes   Leadbetterella byssophila DSM 17132
NoYes   Dyadobacter fermentans DSM 18053
NoYes   Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406
NoYes   Spirosoma linguale DSM 74
NoYes   Runella slithyformis DSM 19594
NoYes   Parabacteroides distasonis ATCC 8503
NoYes   Tannerella forsythia ATCC 43037
NoYes   Paludibacter propionicigenes WB4
NoYes   Odoribacter splanchnicus DSM 20712
NoYes   Bacteroides sp. CF50
NoYes   Prevotella melaninogenica ATCC 25845
NoYes   Prevotella intermedia 17
NoYes   Prevotella denticola F0289
NoYes   Prevotella ruminicola 23
NoYes   Alistipes finegoldii DSM 17242
NoYes   Bacteroides salanitronis DSM 18170
NoYes   Bacteroides helcogenes P 36-108
NoYes   Bacteroides vulgatus ATCC 8482
NoYes   Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482
NoYes   Bacteroides fragilis YCH46
NoYes   Pedobacter saltans DSM 12145
NoYes   Solitalea canadensis DSM 3403
NoYes   Pedobacter heparinus DSM 2366
NoYes   Sphingobacterium sp. 21
NoYes   Fluviicola taffensis DSM 16823
NoYes   Owenweeksia hongkongensis DSM 17368
NoYes   Zunongwangia profunda SM-A87
NoYes   Krokinobacter sp. 4H-3-7-5
NoYes   Gramella forsetii KT0803
NoYes   Lacinutrix sp. 5H-3-7-4
NoYes   Maribacter sp. HTCC2170
NoYes   Robiginitalea biformata HTCC2501
NoYes   Croceibacter atlanticus HTCC2559
NoYes   Aequorivita sublithincola DSM 14238
NoYes   Zobellia galactanivorans
NoYes   Muricauda ruestringensis DSM 13258
NoYes   Cellulophaga algicola DSM 14237
NoYes   Cellulophaga lytica DSM 7489
NoYes   Flavobacteriaceae bacterium 3519-10
NoYes   Polaribacter sp. MED152
NoYes   Ornithobacterium rhinotracheale DSM 15997
NoYes   Capnocytophaga canimorsus Cc5
NoYes   Capnocytophaga ochracea DSM 7271
NoYes   Weeksella virosa DSM 16922
NoYes   Flavobacterium indicum GPTSA100-9
NoYes   Flavobacterium branchiophilum FL-15
NoYes   Flavobacterium columnare ATCC 49512
NoYes   Flavobacterium johnsoniae UW101
NoYes   Fibrobacter succinogenes subsp. succinogenes S85
NoYes   Phycisphaera mikurensis NBRC 102666
NoYes   Isosphaera pallida ATCC 43644
NoYes   Planctomyces brasiliensis DSM 5305
NoYes   Planctomyces limnophilus DSM 3776
NoYes   Rhodopirellula baltica SH 1
NoYes   Pirellula staleyi DSM 6068
NoYes   Coraliomargarita akajimensis DSM 45221
NoYes   Opitutus terrae PB90-1
NoYes   Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835
NoYes   Turneriella parva DSM 21527
NoYes   Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis str. L550
NoYes   Leptospira interrogans serovar Lai str. IPAV
NoYes   Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'
NoYes   Brachyspira murdochii DSM 12563
NoYes   Brachyspira intermedia PWS/A
NoYes   Brachyspira pilosicoli 95/1000
NoYes   Brachyspira hyodysenteriae WA1
NoYes   Borrelia garinii PBi
NoYes   Borrelia bissettii DN127
NoYes   Borrelia afzelii PKo
NoYes   Borrelia burgdorferi B31
NoYes   Borrelia recurrentis A1
NoYes   Borrelia duttonii Ly
NoYes   Borrelia crocidurae str. Achema
NoYes   Borrelia turicatae 91E135
NoYes   Borrelia hermsii DAH
NoYes   Spirochaeta smaragdinae DSM 11293
NoYes   Sphaerochaeta pleomorpha str. Grapes
NoYes   Sphaerochaeta globus str. Buddy
NoYes   Sphaerochaeta coccoides DSM 17374
NoYes   Spirochaeta caldaria DSM 7334
NoYes   Treponema azotonutricium ZAS-9
NoYes   Treponema primitia ZAS-2
NoYes   Treponema brennaborense DSM 12168
NoYes   Treponema paraluiscuniculi Cuniculi A
NoYes   Treponema succinifaciens DSM 2489
NoYes   Treponema pallidum subsp. pallidum SS14
NoYes   Geobacillus sp. JF8
NoYes   Treponema denticola ATCC 35405
NoYes   Spirochaeta africana DSM 8902
NoYes   Spirochaeta thermophila DSM 6192
NoYes   Thermodesulfatator indicus DSM 15286
NoYes   Desulfurispirillum indicum S5
NoYes   Calditerrivibrio nitroreducens DSM 19672
NoYes   Denitrovibrio acetiphilus DSM 12809
NoYes   Deferribacter desulfuricans SSM1
NoYes   Mesotoga prima MesG1.Ag.4.2
NoYes   Fervidobacterium pennivorans DSM 9078
NoYes   Fervidobacterium nodosum Rt17-B1
NoYes   Thermosipho melanesiensis BI429
NoYes   Thermotoga lettingae TMO
NoYes   Thermotoga thermarum DSM 5069
NoYes   Thermotoga sp. RQ2
NoYes   Thermotoga naphthophila RKU-10
NoYes   Thermotoga petrophila RKU-1
NoYes   Thermotoga neapolitana DSM 4359
NoYes   Thermotoga maritima MSB8
NoYes   Elusimicrobium minutum Pei191
NoYes   Dictyoglomus turgidum DSM 6724
NoYes   Dictyoglomus thermophilum H-6-12
NoYes   Candidatus Solibacter usitatus Ellin6076
NoYes   Granulicella tundricola MP5ACTX9
NoYes   Granulicella mallensis MP5ACTX8
NoYes   Candidatus Koribacter versatilis Ellin345
NoYes   Terriglobus saanensis SP1PR4
NoYes   Terriglobus roseus DSM 18391
NoYes   Acidobacterium capsulatum ATCC 51196
NoYes   Candidatus Nitrospira defluvii
NoYes   Sebaldella termitidis ATCC 33386
NoYes   Leptotrichia buccalis C-1013-b
NoYes   Ilyobacter polytropus DSM 2926
NoYes   candidate division WWE3 bacterium RAAC2_WWE3_1
NoYes   candidate division SR1 bacterium RAAC1_SR1_1
NoYes   Candidatus Saccharibacteria bacterium RAAC3_TM7_1
NoYes   Candidatus Saccharimonas aalborgensis
NoYes   Bacteriovorax marinus SJ
NoYes   Bdellovibrio bacteriovorus HD100
NoYes   Nautilia profundicola AmH
NoYes   Nitratifractor salsuginis DSM 16511
NoYes   Arcobacter nitrofigilis DSM 7299
NoYes   uncultured Sulfuricurvum sp. RIFRC-1
NoYes   Sulfuricurvum kujiense DSM 16994
NoYes   Sulfurimonas autotrophica DSM 16294
NoYes   Nitratiruptor sp. SB155-2
NoYes   Desulfarculus baarsii DSM 2075
NoYes   Desulfobacca acetoxidans DSM 11109
NoYes   Desulfatibacillum alkenivorans AK-01
NoYes   Desulfovibrio piezophilus
NoYes   Desulfovibrio aespoeensis Aspo-2
NoYes   Desulfovibrio magneticus RS-1
NoYes   Hippea maritima DSM 10411
NoYes   Geobacter daltonii FRC-32
NoYes   Geobacter uraniireducens Rf4
NoYes   Geobacter lovleyi SZ
NoYes   Geobacter bemidjiensis Bem
NoYes   Geobacter metallireducens GS-15
NoYes   Pelobacter carbinolicus DSM 2380
NoYes   Haliangium ochraceum DSM 14365
NoYes   Sorangium cellulosum 'So ce 56'
NoYes   Anaeromyxobacter sp. Fw109-5
NoYes   Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1
NoYes   Stigmatella aurantiaca DW4/3-1
NoYes   Corallococcus coralloides DSM 2259
NoYes   Myxococcus xanthus DK 1622
NoYes   Myxococcus fulvus HW-1
NoYes   Dechloromonas aromatica RCB
NoYes   Thauera sp. MZ1T
NoYes   Dechlorosoma suillum PS
NoYes   Pseudogulbenkiania sp. NH8B
NoYes   Chromobacterium violaceum ATCC 12472
NoYes   Methylibium petroleiphilum PM1
NoYes   Thiomonas arsenitoxydans
NoYes   Thiomonas intermedia K12
NoYes   Leptothrix cholodnii SP-6
NoYes   Burkholderia rhizoxinica HKI 454
NoYes   Burkholderia phymatum STM815
NoYes   Burkholderia xenovorans LB400
NoYes   Ralstonia eutropha JMP134
NoYes   Cupriavidus taiwanensis LMG 19424
NoYes   Cupriavidus metallidurans CH34
NoYes   Cupriavidus necator N-1
NoYes   Ralstonia eutropha H16
NoYes   Ralstonia pickettii 12D
NoYes   Ralstonia solanacearum CFBP2957
NoYes   Burkholderia sp. RPE64
NoYes   Burkholderia sp. CCGE1002
NoYes   Burkholderia thailandensis E264
NoYes   Burkholderia pseudomallei 1106a
NoYes   Burkholderia mallei SAVP1
NoYes   Burkholderia ambifaria AMMD
NoYes   Burkholderia cenocepacia HI2424
NoYes   Burkholderia multivorans ATCC 17616
NoYes   Burkholderia vietnamiensis G4
NoYes   Burkholderia gladioli BSR3
NoYes   Burkholderia glumae BGR1
NoYes   Verminephrobacter eiseniae EF01-2
NoYes   Alicycliphilus denitrificans K601
NoYes   Ramlibacter tataouinensis TTB310
NoYes   Delftia sp. Cs1-4
NoYes   Delftia acidovorans SPH-1
NoYes   Polaromonas sp. JS666
NoYes   Variovorax paradoxus S110
NoYes   Rhodoferax ferrireducens T118
NoYes   Acidovorax citrulli AAC00-1
NoYes   Comamonas testosteroni CNB-2
NoYes   Herminiimonas arsenicoxydans
NoYes   Collimonas fungivorans Ter331
NoYes   Janthinobacterium sp. Marseille
NoYes   Pusillimonas sp. T7-7
NoYes   Bordetella avium 197N
NoYes   Bordetella bronchiseptica RB50
NoYes   Achromobacter xylosoxidans A8
NoYes   Achromobacter xylosoxidans
NoYes   Thiobacillus denitrificans ATCC 25259
NoYes   Nitrosospira multiformis ATCC 25196
NoYes   Nitrosomonas sp. Is79A3
NoYes   Sideroxydans lithotrophicus ES-1
NoYes   Methylotenera versatilis 301
NoYes   Methylotenera mobilis JLW8
NoYes   Methylobacillus flagellatus KT
NoYes   Magnetococcus marinus MC-1
NoYes   Asticcacaulis excentricus CB 48
NoYes   Brevundimonas subvibrioides ATCC 15264
NoYes   Caulobacter sp. K31
NoYes   Caulobacter crescentus NA1000
NoYes   Caulobacter segnis ATCC 21756
NoYes   Phenylobacterium zucineum HLK1
NoYes   Sphingopyxis alaskensis RB2256
NoYes   Novosphingobium sp. PP1Y
NoYes   Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444
NoYes   Sphingobium sp. SYK-6
NoYes   Sphingobium japonicum UT26S
NoYes   Sphingobium chlorophenolicum L-1
NoYes   Sphingomonas sp. MM-1
NoYes   Sphingomonas wittichii RW1
NoYes   Zymomonas mobilis subsp. mobilis NCIMB 11163
NoYes   Maricaulis maris MCS10
NoYes   Hirschia baltica ATCC 49814
NoYes   Hyphomonas neptunium ATCC 15444
NoYes   Dinoroseobacter shibae DFL 12
NoYes   Phaeobacter gallaeciensis 2.10
NoYes   Ruegeria pomeroyi DSS-3
NoYes   Roseobacter litoralis Och 149
NoYes   Roseobacter denitrificans OCh 114
NoYes   Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029
NoYes   Magnetospirillum magneticum AMB-1
NoYes   Azospirillum lipoferum 4B
NoYes   Azospirillum sp. B510
NoYes   Azospirillum brasilense Sp245
NoYes   Gluconacetobacter xylinus NBRC 3288
NoYes   Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5
NoYes   Gluconobacter oxydans 621H
NoYes   Acetobacter pasteurianus IFO 3283-01
NoYes   Polymorphum gilvum SL003B-26A1
NoYes   Micavibrio aeruginosavorus ARL-13
NoYes   Candidatus Puniceispirillum marinum IMCC1322
NoYes   alpha proteobacterium HIMB5
NoYes   Methylobacterium chloromethanicum CM4
NoYes   Methylobacterium extorquens AM1
NoYes   Methylobacterium sp. 4-46
NoYes   Methylobacterium populi BJ001
NoYes   Methylobacterium nodulans ORS 2060
NoYes   Methylobacterium radiotolerans JCM 2831
NoYes   Sinorhizobium fredii NGR234
NoYes   Sinorhizobium medicae WSM419
NoYes   Sinorhizobium meliloti AK83
NoYes   Genome sequence of Rhizobium sp. strain IRBG74
NoYes   Rhizobium etli CIAT 652
NoYes   Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841
NoYes   Agrobacterium tumefaciens str. C58
NoYes   Agrobacterium radiobacter K84
NoYes   Agrobacterium sp. H13-3
NoYes   Agrobacterium vitis S4
NoYes   Mesorhizobium sp. BNC1
NoYes   Mesorhizobium opportunistum WSM2075
NoYes   Mesorhizobium ciceri biovar biserrulae WSM1271
NoYes   Mesorhizobium loti MAFF303099
NoYes   Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039
NoYes   Pelagibacterium halotolerans B2
NoYes   Hyphomicrobium sp. MC1
NoYes   Rhodopseudomonas palustris BisA53
NoYes   Bradyrhizobium japonicum USDA 110
NoYes   Bradyrhizobium sp. ORS 278
NoYes   Saccharophagus degradans 2-40
NoYes   Teredinibacter turnerae T7901
NoYes   Cellvibrio japonicus Ueda107
NoYes   Aggregatibacter aphrophilus NJ8700
NoYes   Gallibacterium anatis UMN179
NoYes   Pasteurella multocida subsp. multocida str. 3480
NoYes   Haemophilus parasuis SH0165
NoYes   Haemophilus parainfluenzae T3T1
NoYes   Actinobacillus succinogenes 130Z
NoYes   Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 5b str. L20
NoYes   Tolumonas auensis DSM 9187
NoYes   Aeromonas veronii B565
NoYes   Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449
NoYes   Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966
NoYes   Aliivibrio salmonicida LFI1238
NoYes   Vibrio fischeri MJ11
NoYes   Vibrio sp. Ex25
NoYes   Vibrio splendidus LGP32
NoYes   Vibrio anguillarum 775
NoYes   Vibrio furnissii NCTC 11218
NoYes   Vibrio vulnificus MO6-24/O
NoYes   Vibrio cholerae O395
NoYes   Psychromonas ingrahamii 37
NoYes   Idiomarina loihiensis L2TR
NoYes   Shewanella piezotolerans WP3
NoYes   Shewanella loihica PV-4
NoYes   Shewanella denitrificans OS217
NoYes   Shewanella pealeana ATCC 700345
NoYes   Shewanella oneidensis MR-1
NoYes   Shewanella baltica OS185
NoYes   Shewanella woodyi ATCC 51908
NoYes   Shewanella sp. MR-4
NoYes   Shewanella amazonensis SB2B
NoYes   Shewanella frigidimarina NCIMB 400
NoYes   Shewanella putrefaciens CN-32
NoYes   Colwellia psychrerythraea 34H
NoYes   Pseudoalteromonas sp. SM9913
NoYes   Pseudoalteromonas atlantica T6c
NoYes   Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125
NoYes   Glaciecola sp. 4H-3-7+YE-5
NoYes   Glaciecola nitratireducens FR1064
NoYes   Marinobacter adhaerens HP15
NoYes   Marinobacter hydrocarbonoclasticus ATCC 49840
NoYes   Marinobacter aquaeolei VT8
NoYes   Alteromonas sp. SN2
NoYes   Alteromonas macleodii str. 'Deep ecotype'
NoYes   Hahella chejuensis KCTC 2396
NoYes   Marinomonas sp. MWYL1
NoYes   Marinomonas mediterranea MMB-1
NoYes   Chromohalobacter salexigens DSM 3043
NoYes   Halomonas elongata DSM 2581
NoYes   Methylomicrobium alcaliphilum
NoYes   Methylomonas methanica MC09
NoYes   Methylococcus capsulatus str. Bath
NoYes   Rhodanobacter denitrificans
NoYes   Frateuria aurantia DSM 6220
NoYes   Pseudoxanthomonas suwonensis 11-1
NoYes   Stenotrophomonas maltophilia K279a
NoYes   Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306
NoYes   Xanthomonas albilineans GPE PC73
NoYes   Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A
NoYes   Xanthomonas campestris pv. campestris str. B100
NoYes   Thioalkalivibrio sulfidophilus HL-EbGr7
NoYes   Thiocystis violascens DSM 198
NoYes   Nitrosococcus watsonii C-113
NoYes   Nitrosococcus halophilus Nc4
NoYes   Legionella longbeachae NSW150
NoYes   Legionella pneumophila str. Corby
NoYes   Photorhabdus asymbiotica
NoYes   Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1
NoYes   Xenorhabdus bovienii SS-2004
NoYes   Xenorhabdus nematophila ATCC 19061
NoYes   Providencia stuartii MRSN 2154
NoYes   Proteus mirabilis HI4320
NoYes   Rahnella sp. Y9602
NoYes   Rahnella aquatilis CIP 78.65 = ATCC 33071
NoYes   Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081
NoYes   Serratia sp. AS12
NoYes   Serratia sp. ATCC 39006
NoYes   Serratia plymuthica AS9
NoYes   Serratia proteamaculans 568
NoYes   Dickeya dadantii Ech703
NoYes   Dickeya zeae Ech1591
NoYes   Pectobacterium wasabiae WPP163
NoYes   Pectobacterium sp. SCC3193
NoYes   Pectobacterium atrosepticum SCRI1043
NoYes   Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum PC1
NoYes   Pantoea sp. At-9b
NoYes   Pantoea vagans C9-1
NoYes   Pantoea ananatis LMG 20103
NoYes   Erwinia tasmaniensis Et1/99
NoYes   Erwinia sp. Ejp617
NoYes   Erwinia billingiae Eb661
NoYes   Erwinia pyrifoliae Ep1/96
NoYes   Erwinia amylovora ATCC 49946
NoYes   Cronobacter turicensis z3032
NoYes   Cronobacter sakazakii ES15
NoYes   Shigella sonnei Ss046
NoYes   Shigella flexneri 5 str. 8401
NoYes   Shigella dysenteriae Sd197
NoYes   Salmonella bongori NCTC 12419
NoYes   Klebsiella oxytoca E718
NoYes   Klebsiella variicola At-22
NoYes   Klebsiella pneumoniae NTUH-K2044
NoYes   Enterobacter aerogenes KCTC 2190
NoYes   Escherichia coli 'BL21-Gold(DE3)pLysS AG'
NoYes   Enterobacter sp. R4-368
NoYes   Enterobacter sp. 638
NoYes   Enterobacter asburiae LF7a
NoYes   Enterobacter cloacae subsp. dissolvens SDM
NoYes   Citrobacter koseri ATCC BAA-895
NoYes   Azotobacter vinelandii DJ
NoYes   Pseudomonas sp. TKP
NoYes   Pseudomonas sp. UW4
NoYes   Pseudomonas brassicacearum subsp. brassicacearum NFM421
NoYes   Pseudomonas entomophila L48
NoYes   Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
NoYes   Pseudomonas fulva 12-X
NoYes   Pseudomonas putida F1
NoYes   Pseudomonas protegens Pf-5
NoYes   Pseudomonas fluorescens SBW25
NoYes   Pseudomonas mendocina ymp
NoYes   Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14
NoYes   Pseudomonas sp. VLB120
NoYes   Methylophaga sp. JAM1
NoYes   Francisella sp. TX077308
NoYes   Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017
NoYes   Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418
NoYes   Francisella cf. novicida 3523
NoYes   Francisella novicida U112
NoYes   Nanoarchaeum equitans Kin4-M
NoYes   Candidatus Nitrosopumilus sp. AR2
NoYes   Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8
NoYes   Acidilobus saccharovorans 345-15
NoYes   Ignisphaera aggregans DSM 17230
NoYes   Ignicoccus hospitalis KIN4/I
NoYes   Thermosphaera aggregans DSM 11486
NoYes   Metallosphaera cuprina Ar-4
NoYes   Acidianus hospitalis W1
NoYes   Sulfolobus islandicus Y.N.15.51
NoYes   Sulfolobus solfataricus P2
NoYes   Sulfolobus acidocaldarius DSM 639
NoYes   Thermofilum sp. 1910b
NoYes   Thermofilum pendens Hrk 5
NoYes   Vulcanisaeta moutnovskia 768-28
NoYes   Vulcanisaeta distributa DSM 14429
NoYes   Caldivirga maquilingensis IC-167
NoYes   Pyrobaculum aerophilum str. IM2
NoYes   Thermoproteus uzoniensis 768-20
NoYes   Thermoproteus tenax Kra 1
NoYes   Methanocella arvoryzae MRE50
NoYes   Methanocella conradii HZ254
NoYes   Methanocella paludicola SANAE
NoYes   Methanosaeta harundinacea 6Ac
NoYes   Methanosaeta concilii GP6
NoYes   Methanococcoides burtonii DSM 6242
NoYes   Methanosarcina acetivorans C2A
NoYes   Methanosarcina mazei Go1
NoYes   Methanosarcina barkeri str. Fusaro
NoYes   Methanoregula boonei 6A8
NoYes   Methanospirillum hungatei JF-1
NoYes   Methanocorpusculum labreanum Z
NoYes   Methanoplanus petrolearius DSM 11571
NoYes   Methanoculleus marisnigri JR1
NoYes   Archaeoglobus profundus DSM 5631
NoYes   Archaeoglobus fulgidus DSM 4304
NoYes   Thermococcus kodakarensis KOD1
NoYes   Thermococcus gammatolerans EJ3
NoYes   Thermococcus sibiricus MM 739
NoYes   Pyrococcus sp. ST04
NoYes   Pyrococcus yayanosii CH1
NoYes   Pyrococcus furiosus COM1
NoYes   Thermoplasma acidophilum DSM 1728
NoYes   Picrophilus torridus DSM 9790
NoYes   Salinarchaeum sp. Harcht-Bsk1
NoYes   Halopiger xanaduensis SH-6
NoYes   Haloterrigena turkmenica DSM 5511
NoYes   Natrialba magadii ATCC 43099
NoYes   Halorubrum lacusprofundi ATCC 49239
NoYes   Halogeometricum borinquense DSM 11551
NoYes   Haloferax mediterranei ATCC 33500
NoYes   Halomicrobium mukohataei DSM 12286
NoYes   Halorhabdus utahensis DSM 12940
NoYes   Haloarcula hispanica ATCC 33960
NoYes   Haloarcula marismortui ATCC 43049
NoYes   Halalkalicoccus jeotgali B3
NoYes   Methanocaldococcus sp. FS406-22
NoYes   Methanocaldococcus vulcanius M7
NoYes   Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661
NoYes   Aciduliprofundum sp. MAR08-339
NoYes   Xenopus (Silurana) tropicalis v7.1 (annotation v7.2) - Tropical clawed frog
NoYes   Drosophila melanogaster FlyBase 5.12 - Fruit fly
NoYes   Anopheles gambiae VectorBase AgamP3.6 - African malaria mosquito
NoYes   Ascaris suum Victoria/Ghent - Pig roundworm
NoYes   Caenorhabditis elegans WormBase WS218 - Roundworm
NoYes   Cryptococcus neoformans var. grubii H99
NoYes   Cryptococcus neoformans B-3501A
NoYes   Cryptococcus neoformans JEC21
NoYes   Paracoccidioides brasiliensis Pb01
NoYes   Paracoccidioides brasiliensis Pb03
NoYes   Coccidioides posadasii str. Silveira
NoYes   Coccidioides immitis RMSCC 3703
NoYes   Coccidioides immitis RMSCC 2394
NoYes   Coccidioides immitis H538.4
NoYes   Ajellomyces dermatitidis ER-3
NoYes   Histoplasma capsulatum H143
NoYes   Histoplasma capsulatum H88
NoYes   Histoplasma capsulatum G186AR
NoYes   Aspergillus fumigatus A1163
NoYes   Candida albicans WO-1
NoYes   Saccharomyces cerevisiae UC5
NoYes   Saccharomyces cerevisiae PW5
NoYes   Saccharomyces cerevisiae FL100
NoYes   Saccharomyces cerevisiae CLIB324
NoYes   Saccharomyces cerevisiae CBS7960
NoYes   Saccharomyces cerevisiae YJM269
NoYes   Saccharomyces cerevisiae T7
NoYes   Saccharomyces cerevisiae FostersB
NoYes   Saccharomyces cerevisiae FostersO
NoYes   Saccharomyces cerevisiae VL3
NoYes   Saccharomyces cerevisiae Vin13
NoYes   Saccharomyces cerevisiae LalvinQA23
NoYes   Saccharomyces cerevisiae AWRI796
NoYes   Saccharomyces cerevisiae Sigma1278b
NoYes   Saccharomyces cerevisiae W303
NoYes   Saccharomyces cerevisiae JAY291
NoYes   Saccharomyces cerevisiae AWRI1631
NoYes   Saccharomyces cerevisiae YPS163
NoYes   Saccharomyces cerevisiae M22
NoYes   Saccharomyces cerevisiae T73
NoYes   Saccharomyces cerevisiae CLIB215
NoYes   Saccharomyces cerevisiae Y10
NoYes   Saccharomyces cerevisiae YJM789
NoYes   Saccharomyces cerevisiae YJM789
NoYes   Saccharomyces cerevisiae RM11-1a
NoYes   Saccharomyces cerevisiae RM11-1a
NoYes   Saccharomyces cerevisiae SGD - Baker's yeast
NoYes   Schizosaccharomyces pombe 972h-
NoYes   Batrachochytrium dendrobatidis JEL423
NoYes   Batrachochytrium dendrobatidis JAM81
NoYes   Theobroma cacao Matina 1-6 v0.9 - Cacao
NoYes   Hordeum vulgare 22 - Domesticated barley
NoYes   Oryza sativa ssp. Indica - Long-grained rice
NoYes   Trypanosoma brucei Lister 427 v4.1
NoYes   Neospora caninum Nc-Liverpool 6.2
NoYes   Plasmodium falciparum HB3
NoYes   Plasmodium falciparum Dd2
NoYes   Chroococcidiopsis thermalis PCC 7203
NoYes   Synechocystis sp. PCC 6803 substr. PCC-P
NoYes   Synechocystis sp. PCC 6803 substr. PCC-N
NoYes   Synechocystis sp. PCC 6803 substr. GT-I
NoYes   Synechocystis sp. PCC 6803
NoYes   Cyanobium gracile PCC 6307
NoYes   Dactylococcopsis salina PCC 8305
NoYes   Synechococcus sp. JA-3-3Ab
NoYes   Oscillatoria nigro-viridis PCC 7112
NoYes   Oscillatoria acuminata PCC 6304
NoYes   Arthrospira platensis NIES-39
NoYes   Cyanothece sp. PCC 7822
NoYes   Cyanothece sp. PCC 7425
NoYes   Cyanothece sp. PCC 7424
NoYes   Cyanothece sp. ATCC 51142
NoYes   Cyanothece sp. PCC 8801
NoYes   Cyanobacterium aponinum PCC 10605
NoYes   Gloeobacter kilaueensis Gloeobacter sp. JS
NoYes   Pleurocapsa minor Pleurocapsa sp. PCC 7327
NoYes   Stanieria cyanosphaera PCC 7437
NoYes   Calothrix parietina Calothrix sp. PCC 6303
NoYes   Cylindrospermum stagnale PCC 7417
NoYes   Anabaena cylindrica PCC 7122
NoYes   Mesoplasma florum W37
NoYes   Spiroplasma diminutum CUAS-1
NoYes   Spiroplasma apis B31
NoYes   Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970
NoYes   Gordonibacter pamelaeae 7-10-1-b
NoYes   Frankia sp. EuI1c
NoYes   Frankia sp. CcI3
NoYes   Nocardiopsis alba ATCC BAA-2165
NoYes   Streptomyces albus J1074
NoYes   Streptomyces rapamycinicus NRRL 5491
NoYes   Streptomyces davawensis JCM 4913
NoYes   Streptomyces fulvissimus DSM 40593
NoYes   Streptomyces venezuelae ATCC 10712
NoYes   Streptomyces collinus Tu 365
NoYes   Streptomyces cattleya NRRL 8057 = DSM 46488
NoYes   Streptomyces hygroscopicus subsp. jinggangensis TL01
NoYes   Saccharothrix espanaensis DSM 44229
NoYes   Amycolatopsis mediterranei RB
NoYes   Amycolatopsis mediterranei S699
NoYes   Amycolatopsis mediterranei S699
NoYes   Amycolatopsis orientalis HCCB10007
NoYes   Propionibacterium avidum 44067
NoYes   Propionibacterium acnes ATCC 11828
NoYes   Propionibacterium acnes TypeIA2 P.acn31
NoYes   Propionibacterium acnes TypeIA2 P.acn17
NoYes   Propionibacterium acnes TypeIA2 P.acn33
NoYes   Propionibacterium acnes C1
NoYes   Propionibacterium acnes HL096PA1
NoYes   Propionibacterium acnes 6609
NoYes   Propionibacterium acnes 266
NoYes   Propionibacterium acnes KPA171202
NoYes   Propionibacterium acidipropionici ATCC 4875
NoYes   Actinoplanes friuliensis DSM 7358
NoYes   Rhodococcus erythropolis CCM2595
NoYes   Nocardia brasiliensis ATCC 700358
NoYes   Mycobacterium sp. MOTT36Y
NoYes   Mycobacterium sp. JDM601
NoYes   Mycobacterium abscessus subsp. bolletii 50594
NoYes   Mycobacterium liflandii 128FXT
NoYes   Mycobacterium sp. KMS
NoYes   Mycobacterium sp. MCS
NoYes   Mycobacterium yongonense 05-1390
NoYes   Mycobacterium intracellulare MOTT-64
NoYes   Mycobacterium indicus pranii MTCC 9506
NoYes   Mycobacterium intracellulare MOTT-02
NoYes   Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis MAP4
NoYes   Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10
NoYes   Mycobacterium canettii CIPT 140070017
NoYes   Mycobacterium canettii CIPT 140060008
NoYes   Mycobacterium canettii CIPT 140070008
NoYes   Mycobacterium canettii CIPT 140070010
NoYes   Mycobacterium tuberculosis EAI5/NITR206
NoYes   Mycobacterium tuberculosis EAI5
NoYes   Mycobacterium tuberculosis CAS/NITR204
NoYes   Mycobacterium tuberculosis str. Beijing/NITR203
NoYes   Mycobacterium tuberculosis UT205
NoYes   Mycobacterium tuberculosis RGTB423
NoYes   Mycobacterium tuberculosis RGTB327
NoYes   Mycobacterium tuberculosis CTRI-2
NoYes   Mycobacterium tuberculosis str. Erdman = ATCC 35801
NoYes   Mycobacterium tuberculosis KZN 605
NoYes   Mycobacterium tuberculosis KZN 4207
NoYes   Mycobacterium tuberculosis CCDC5180
NoYes   Mycobacterium tuberculosis CCDC5079
NoYes   Mycobacterium tuberculosis CCDC5079
NoYes   Mycobacterium tuberculosis H37Ra
NoYes   Mycobacterium tuberculosis str. Haarlem/NITR202
NoYes   Mycobacterium tuberculosis str. Haarlem
NoYes   Mycobacterium tuberculosis F11
NoYes   Mycobacterium tuberculosis H37Rv
NoYes   Mycobacterium tuberculosis CDC1551
NoYes   Mycobacterium bovis AF2122/97
NoYes   Mycobacterium bovis BCG str. Korea 1168P
NoYes   Mycobacterium bovis BCG str. Mexico
NoYes   Mycobacterium bovis BCG str. Tokyo 172
NoYes   Mycobacterium gilvum Spyr1
NoYes   Mycobacterium smegmatis str. MC2 155
NoYes   Mycobacterium kansasii ATCC 12478
NoYes   Mycobacterium smegmatis JS623
NoYes   Corynebacterium maris DSM 45190
NoYes   Corynebacterium halotolerans YIM 70093 = DSM 44683
NoYes   Corynebacterium terpenotabidum Y-11
NoYes   Corynebacterium ulcerans BR-AD22
NoYes   Corynebacterium ulcerans 809
NoYes   Corynebacterium urealyticum DSM 7111
NoYes   Corynebacterium argentoratense DSM 44202
NoYes   Corynebacterium callunae DSM 20147
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 258
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis Cp162
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis P54B96
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 267
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 1/06-A
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 42/02-A
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 3/99-5
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 31
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis CIP 52.97
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis PAT10
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis I19
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis FRC41
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis C231
NoYes   Corynebacterium pseudotuberculosis 1002
NoYes   Corynebacterium glutamicum MB001
NoYes   Corynebacterium glutamicum SCgG2
NoYes   Corynebacterium glutamicum SCgG1
NoYes   Corynebacterium glutamicum ATCC 13032
NoYes   Corynebacterium glutamicum ATCC 13032
NoYes   Corynebacterium glutamicum ATCC 13032
NoYes   Corynebacterium diphtheriae BH8
NoYes   Corynebacterium diphtheriae INCA 402
NoYes   Corynebacterium diphtheriae VA01
NoYes   Corynebacterium diphtheriae HC04
NoYes   Corynebacterium diphtheriae HC03
NoYes   Corynebacterium diphtheriae HC02
NoYes   Corynebacterium diphtheriae HC01
NoYes   Corynebacterium diphtheriae 241
NoYes   Corynebacterium diphtheriae CDCE 8392
NoYes   Corynebacterium diphtheriae PW8
NoYes   Corynebacterium diphtheriae C7 (beta)
NoYes   Corynebacterium diphtheriae 31A
NoYes   Leifsonia xyli subsp. cynodontis DSM 46306
NoYes   Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
NoYes   Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis NCPPB 2581
NoYes   Gardnerella vaginalis HMP9231
NoYes   Gardnerella vaginalis ATCC 14019
NoYes   Bifidobacterium longum NCC2705
NoYes   Bifidobacterium longum DJO10A
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. infantis 157F
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 15697 = JCM 1222
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 15697 = JCM 1222
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. longum KACC 91563
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. longum BBMN68
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. longum F8
NoYes   Bifidobacterium longum subsp. longum JCM 1217
NoYes   Bifidobacterium thermophilum RBL67
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. animalis ATCC 25527
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bl12
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis B420
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27673
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLC1
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis CNCM I-2494
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis V9
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 10140
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12
NoYes   Bifidobacterium animalis subsp. lactis AD011
NoYes   Bifidobacterium breve UCC2003
NoYes   Bifidobacterium asteroides PRL2011
NoYes   Bifidobacterium bifidum PRL2010
NoYes   Bifidobacterium bifidum BGN4
NoYes   Actinomyces graevenitzii C83
NoYes   Actinomyces odontolyticus ATCC 17982
NoYes   Actinomyces viscosus C505
NoYes   Dehalococcoides mccartyi GY50
NoYes   Dehalococcoides mccartyi DCMB5
NoYes   Dehalococcoides mccartyi BTF08
NoYes   Dehalococcoides sp. GT
NoYes   Dehalococcoides sp. VS
NoYes   Dehalococcoides sp. CBDB1
NoYes   Chthonomonas calidirosea T49
NoYes   Deinococcus peraridilitoris DSM 19664
NoYes   Thermus oshimai JL-2
NoYes   Thermus thermophilus HB8
NoYes   Erysipelothrix rhusiopathiae SY1027
NoYes   Eubacterium siraeum V10Sc8a
NoYes   Clostridium thermocellum DSM 1313
NoYes   [Clostridium] stercorarium Clostridiu subsp. stercorarium DSM 8532
NoYes   Faecalibacterium prausnitzii L2-6
NoYes   Ruminococcus champanellensis 18P13
NoYes   Sulfobacillus acidophilus TPY
NoYes   Desulfosporosinus meridiei DSM 13257
NoYes   Clostridium difficile BI1
NoYes   Clostridium difficile R20291
NoYes   Clostridium difficile CD196
NoYes   Roseburia intestinalis XB6B4
NoYes   Candidatus Arthromitus sp. SFB-rat-Yit
NoYes   Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse-Yit
NoYes   Clostridium sp. SY8519
NoYes   Clostridium saccharobutylicum DSM 13864
NoYes   Clostridium autoethanogenum DSM 10061
NoYes   Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4(HMT)
NoYes   Clostridium kluyveri NBRC 12016
NoYes   Clostridium tetani genome 12124569
NoYes   Clostridium perfringens SM101
NoYes   Clostridium perfringens str. 13
NoYes   Clostridium pasteurianum BC1
NoYes   Clostridium botulinum H04402 065
NoYes   Clostridium botulinum BKT015925
NoYes   Clostridium botulinum F str. 230613
NoYes   Clostridium botulinum F str. Langeland
NoYes   Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43
NoYes   Clostridium botulinum B1 str. Okra
NoYes   Clostridium botulinum Ba4 str. 657
NoYes   Clostridium botulinum A2 str. Kyoto
NoYes   Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree
NoYes   Clostridium botulinum A str. Hall
NoYes   Clostridium botulinum A str. ATCC 19397
NoYes   Clostridium acetobutylicum DSM 1731
NoYes   Clostridium acetobutylicum EA 2018
NoYes   Thermoanaerobacterium saccharolyticum JW/SL-YS485
NoYes   Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum M0795
NoYes   Thermacetogenium phaeum DSM 12270
NoYes   Thermoanaerobacter sp. X513
NoYes   Halobacteroides halobius DSM 5150
NoYes   Carnobacterium maltaromaticum LMA28
NoYes   Melissococcus plutonius ATCC 35311
NoYes   Enterococcus mundtii QU 25
NoYes   Enterococcus casseliflavus EC20
NoYes   Enterococcus faecium Aus0085
NoYes   Enterococcus faecium NRRL B-2354
NoYes   Enterococcus faecium DO
NoYes   Enterococcus faecalis str. Symbioflor 1
NoYes   Enterococcus faecalis D32
NoYes   Enterococcus faecalis OG1RF
NoYes   Enterococcus faecalis V583
NoYes   Leuconostoc carnosum JB16
NoYes   Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides J18
NoYes   Leuconostoc gelidum JB7
NoYes   Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 8700:2
NoYes   Lactobacillus casei LOCK919
NoYes   Lactobacillus casei W56
NoYes   Lactobacillus casei LC2W
NoYes   Lactobacillus casei BD-II
NoYes   Lactobacillus casei BL23
NoYes   Lactobacillus casei str. Zhang
NoYes   Lactobacillus rhamnosus LOCK908
NoYes   Lactobacillus rhamnosus LOCK900
NoYes   Lactobacillus rhamnosus ATCC 8530
NoYes   Lactobacillus rhamnosus GG
NoYes   Lactobacillus rhamnosus GG
NoYes   Lactobacillus johnsonii N6.2
NoYes   Lactobacillus johnsonii DPC 6026
NoYes   Lactobacillus johnsonii NCC 533
NoYes   Lactobacillus salivarius UCC118
NoYes   Lactobacillus fermentum F-6
NoYes   Lactobacillus fermentum CECT 5716
NoYes   Lactobacillus amylovorus GRL 1112
NoYes   Lactobacillus plantarum 16
NoYes   Lactobacillus plantarum ZJ316
NoYes   Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ST-III
NoYes   Lactobacillus plantarum subsp. plantarum P-8
No<