SUPERFAMILY 1.75 HMM library and genome assignments server

SUPERFAMILY 2 can be accessed from supfam.org. Please contact us if you experience any problems.

Domain assignment for GSADVT00055329001 from Adineta vaga

Domain architecture


Domain assignment details

(
show help)
Strong hits

Sequence:  GSADVT00055329001
Domain Number 1 Region: 1237-1544
Classification Level Classification E-value
Superfamily Family A G protein-coupled receptor-like 0.00000000183
Family Rhodopsin-like 0.028
Further Details:      
 
Domain Number 2 Region: 219-255
Classification Level Classification E-value
Superfamily LDL receptor-like module 0.0000142
Family LDL receptor-like module 0.0018
Further Details:      
 
Domain Number 3 Region: 984-1023
Classification Level Classification E-value
Superfamily EGF/Laminin 0.0000277
Family EGF-type module 0.037
Further Details:      
 
Domain Number 4 Region: 174-215
Classification Level Classification E-value
Superfamily LDL receptor-like module 0.0000453
Family LDL receptor-like module 0.0028
Further Details:      
 

Gene Ontology term assignment details

The top 10 most specific Gene Ontology terms for each namespace assigned to this domain architecture as determined by dcGO Predictor

(show help)

Cellular Component IC (bits) H-Score
Biological Process IC (bits) H-Score
Molecular Function IC (bits) H-Score

Protein sequence

External link(s) GSADVT00055329001
Sequence length 1550
Comment pep supercontig:AMS_PRJEB1171_v1:HG381192:130070:134764:1 gene:GSADVG00055329001 transcript:GSADVT00055329001 gene_biotype:protein_coding transcript_biotype:protein_coding
Sequence
MSSTTQLVIFFLLFFFVDARYILYQLNNRYETHIKYDCLYTDISDYTEDQGISRLTNYNL
IPYCWQHDMDEEKLLVSTLHGNIENQVTFTELYRKNITSARLLEWFVPVDIAEDYEINGK
NSSKIFYNCSSPWFGSTCQYQLLYNTTLMFSDLVHALFHYRQPPPFTKEFLAGTCYPFLI
NCYRGVSTVCLDWREICDGKLDCFNGEDEEFCPVLELNECANDEYRCHFGGQCIPIAYVY
DGATSLDCLDGSDETYKSVFMDALQPFHCLEISTFRCEEYQNRYRYYFSCGDGSYIEQFL
PHFGLLPYNYRGLYMSSEMFVTTDYISDMNCRQMVYYTNNLCINFTTNCSLQWFAWPEYP
TFFGFFQFVYFNNRSIVDFEIDLMPDLLCFNASQCPALLFCIEDFQINNRFSCCRRNRLI
EGTIDVWYPIVFEMFKDLILRCRTIGSELTCSDSSLFHCSKSFKCISKHRLVDGEIDCYF
REDELYPACQLNDTWRFHCTSETNKCLSFIALEDKRYDCQNGEDELTIYERDIQKGNVPF
ALFCDEYNDIKRTNFSNDTDETHCNQWPCDTPYVRCNHVWNCLNGIDELNCPDSKCSLNE
HICVTEIGFGDHYCTKFSQLKEFYWHTTLSSTFERKLSLISNTYINSTNYFLWNETKCIT
SKHLLSHESSLPIEDNGVCLLQTQLPPAFRIVTYVENNFFPTDTCVLVSKFSEEPIKKRF
LQISKLSNYPAINTTHNNNNNTLRLVVPNPKVPYIFLEPSTSWYCNRGVSILFSINKTIK
CFCPPSYFGERCQWQNQRVSLTFQLIYRMNKFSTPVFQIMIFLMNEQRKISSYYEQMIYI
SKQDCDKKFNLYLLYPDQPKNSSANYSIHIDIYDKITLTYWASWYLPIPFQFLPVNRIAT
QLFIPDNPQSKSCSFFCGHHGQCVQYINTDSSYFCQCNQGYSGPQCETSHNCSCSSDSFC
YTSSICVCPIDKFGSKCYLKHLVNHTCENNGISVPLDDRFKMKQFICLCKEDFYGEKCEY
NKNRIDIELTDEIIGETKMIYFHYITAFETRAHQRTTILRKVKYNEDFITLLVAQSYHIL
LVELINKMYYVVVLREKFIESEHIQNQLRINQRCLSINELFNQTLRSYSRYHRIKYYPNL
CRQNFKVMCFYDENYMCICDQDRFSNCFTFNHTIKYDCQDENPCENGGQCFQDNVTCPSS
RICSCDDCYYGAKCQFSTKGFVLSLDYILGYHIKPNLSLSKQPFIVKLTIVIIVLMFIGG
LINVILSVLTFYRKKTQAVGCGIYLFISSWISIILISFLVMKCVQLIFSQMNLLTNRSWL
NFSCQFLDMFIQVTLTSNDWLYGSVSIERVFTVIKSVKFNKSKSKQLAKWISLSIILFTI
LTHIHIPLYRKLEDDIDIDEKRTWCLIQYPSSINIYNSFINLFHFLTPFTINIISIFLII
ISMARSRATIQPKLTFKQHFQLQFKQHTHHLITSCALILLALPRLIISFITGCMKSPRNS
WLFLLAYLVSFLPSMSTFIVFVLPSKIYKKEFNDVIERTVRRIRERFNNN
Download sequence
Identical sequences GSADVT00055329001

Jump to [ Top of page · Domain architecture · Domain assignment details · Most Informative Gene Ontologies ]